2014. aasta jaanuaris käivitas Euroopa Komisjon uue programmi  aastatkes 2014 – 2020 – „Erasmus+“. 

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid viidi ühise katuse alla ja liideti juurde spordiprogramm.

Täpsem info on kättesaadav esialgu  ainult inglise keeles. Loe siit.

Info koolituste kohta:

New In Service Training Courses for  teachers! 2014 -2020 (pdf)

„Erasmus+: Grundtvig“ meetme 1:  õpiränne taotluse kirjutamise seminar –

             Registreeruda on võimalik kuni 24. veebruar 2014 (kl.12:00alljärgneva ankeedi kaudu:

              http://archimedes.ee/erasmus-grundtvig-meetme-1-opiranne-taotluse-kirjutamise-seminar/