2014. aasta eksami seminarid põhikooli ja gümnaasiumi võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele õpetajatele

2014. a võõrkeelte ja eesti keele teise keelena eksamite seminarid õpetajatele toimuvad 2013. a oktoobrist detsembrini Haridusja Teadusministeeriumi, SA Innove ja Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu koostöös.

Seminarid käsitlevad õppekava alusel uuendatud põhikoolija gümnaasiumieksamite  ning riigieksamitega võrdsustatud rahvusvaheliste eksamite nõudeid, ülesehitust, hindamiskriteeriume ning suulise ja kirjaliku osa hindamist. Seminaride teema, aegade ja sihtrühma/sihtrühmade täpsustatud kirjeldused leiate seminarile registreerimisel.

Osalemine on õpetajatele tasuta, sõidukulud katab lähetaja.

Küsimuste korralpalun pöörduge Katrin Lüüsi poole tel 7350625 katrin.luus@innove.ee.

Täname koostöö eest: Tallinna Ülikool (TLÜ), TLÜ keelekeskus, Pärnu Ühisgümnaasium, TTÜ Virumaa Kolledž, Rakvere Gümnaasium, Narva Pähklimäe Gümnaasium, Tartu Descartes´i Lütseum, Pärnu Kolledž, Jõhvi Vene Gümnaasium.

Registreeruda seminaridele saab SA Innove kodulehel, registreerimine lõpeb kolm päeva enne seminari toimumist.

Vaata eksamiseminaride kava SA Innove kodulehel  siit.