Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit tähistas 22.- 23. novembril Tartus Dorpat konverentsikeskuses 10. aastapäeva konverentsiga „EVÕL 10 – sajaga edasi!“.

Konverentsi esimene päev lõppes Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liikmete ja koostööpartnerite tunnustamisega. Enim panustanud liikmed ja koostööpartnerid said tänukirja ja meene.

Soovime kõigile tänukirja saajatele uusi kordaminekuid ning meeldivat jätkuvat koostööd!

 

Aastate Tegija

 

Terje Kruusimaa

Asutajaliige, pikaajaline aktiivne tegevus Soome Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esimehena ja EVÕLi juhatuse liikmena, piirkondlike koolituste organiseerija Tartus; on hea seisnud väikese kasutajaskonnaga keelte märkamise ja õpetamise edendamise eest.

Evelin Müüripeal

Asutajaliige, pikaajaline aktiivne tegevus juhatuse liikmena 2009- 2013/ 2013 -2016, NBR 2016 konverentsi organiseerija, EVÕLi esindaja ja esineja konverentsidel ning seminaridel nii Eestis kui väljaspool Eestit (sh FIPLV maailmakongressid 2012 ja 2015, NBR 2018), aktiivne koolitaja ja oma kogemuse jagaja.

Leili Sägi

Juhatuse liige aastatel 2013- 2016, EVÕLi tegevuse kajastaja võrgustike uudiskirjas ja kodulehel, EVÕLi esindaja Eesti Keelenõukogus 2017 – 2019, aktiivne koolitaja ja oma kogemuse jagaja.

Tiiu Müür

Asutajaliige, aktiivne üksikliige ja kohusetundlik juhatuse liige, abi osutamine EVÕLi ürituste läbiviimisel, esineja ja oma kogemuse jagaja EVÕLi aastakoosolekutel ja konverentsidel, EVÕLi tegevuse tutvustaja EVÕLi kodulehel.

Monika Kuusmann-Pajo

Pikaajaline professionaalne ja pühendunud töö EVÕLi raamatupidajana.

Kadri Tammäe

Pikaajaline professionaalne ja pühendunud töö EVÕLi kodulehe administraatorina.

Aastate Koostööpartner

 

Tõnu Tender

Asutajaliige, hea koostööpartner kõigi nende aastate jooksul, abi EVÕLi ürituste läbiviimisel (NBR 2016 konverents), esineja EVÕLi aastakoos-olekutel, ümarlaudadel, konverentsidel, NBR 2016 konverentsil Tallinnas ning FIPLVi maailmakongressil Niagara Fallsis 2015, kollokviumi „Tollipulgaga keelte kallal“ organiseerija, raamatute „Pent Nurmekund – keeltark ja õpetaja“ ja „Hiina keel“ toimetaja (raamatud ilmusid EVÕLi toimetiste sarja raames).

Kersti Sõstar

Asutajaliige, hea koostööpartner nii REKKi keeleosakonna juhataja kui ka SA Innove keelekeskuse juhatajana, CertiLingua programmi tutvustaja ja akrediteerimiskomisjoni liige, võõrkeele riigieksamiteemaliste ja õppekava teemaliste koolituste läbiviija koostöös EVÕLiga, informatiivsete ja huvitavate ettekannetega esineja EVÕLi aastakoosolekutel, ümarlaudadel, konverentsidel. Koostöö jätkub CertiLingua programmi raames.

Signe Ilmjärv

Oluline panus Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi esimehena EVÕLi ürituste läbiviimisel, partner täiendkoolitusprogrammis „Võõrkeeleõpetus ja -õpetaja uues õppekavas“, esineja EVÕLi aastakoosolekutel, konverentsidel; aktiivne kaasamõtleja ja ettepanekute esitaja ümarlaudadel ja mõttetalgutel.

Leena Möls

Hea koostööpartner kõigi nende aastate jooksul, panus Vene Keele Õpetajate Seltsi liitumisel EVÕLiga 2012. aastal, abi EVÕLi ürituste organiseerimisel, aktiivne kaasamõtleja ja ettepanekute esitaja, esineja EVÕLi aastakoosolekutel ja konverentsidel.

 

 

 

Aastate Koolitaja

 

Ülle Türk

Hinnatud koolitaja kõigi nende aastate jooksul: aastatel 2009 – 2015 Euroopa keelemapi ja Euroopa keeleõppe raamdokumendi teemaliste koolituste, jätkukoolituste, hindamise ja riigieksamiteemaliste koolituste, Euroopa keelemapi koolitajate koolituse läbiviijana; oodatud esineja EVÕLi konverentsidel ja ümarlaudadel, projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ inglise keele õpetajate koolitaja 2017 -2020.

 Aastate Koolitaja/Koostööpartner

 

Piret Kanne

Hea koostööpartner SA Innove prantsuse keele ja võõrkeelte valdkonna peaspetsialistina, professionaalne koolitaja Euroopa keelemapi, riigieksamite ja õppekava teemadel, projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ prantsuse keele õpetajate koolitaja 2017 -2020.

 

 

Aastate Koostööpartner /Suunaandja

Haridus – ja Teadusministeeriumi keeleosakond

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit on haridus-ja teadusministeeriumi strateegiline partner. EVÕLil on keelepoliitika kujunemisel ja elluviimisel suur roll. Kuidas arendada organisatsiooni, millises suunas liikuda – nii lühi- kui pikaajalised plaanid räägitakse läbi koos haridus- ja teadusministeeriumiga.

Viljakas koostöö seob EVÕLit keeleosakonna juhataja Piret Kärtneriga alates 2013. aastast ja keeleosakonna peaeksperdi Pille Põiklikuga alates 2015. aastast.

 

Panus EVÕLi asutamisel

 

Krista Savitsch

Asutajaliige, juhatuse liige 2009 – 2013, projektide kirjutaja, täiendkoolituse korraldaja ja projektijuht ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008 – 2014“ raames.

Uus Tegija

Kati Bakradze

Juhatuse liige  alates 2016. aastast, ideede generaator ja ideede elluviija, NBR 2016 konverentsi juhtkomitee liige ja konverentsi läbiviija, EVÕLi aastakoosolekute, sügiskonverentside, ümarlaudade/mõttetalgute organiseerija ja läbiviija, EVÕLi tegevuse tutvustaja nii Eestis kui väljaspool Eestit. Alates 2018. aastast Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse kontaktisik Eestis.

Siret Piirsalu

EVÕLi aktiivne üksikliige alates 2013. aastast, NBR 2016 konverentsi juhtkomitee liige ja konverentsi läbiviija, EVÕLi tegevuse tutvustaja (artiklid kodulehel), aktiivne kaasamõtleja ja ettepanekute esitaja ümarlaudadel ja mõttetalgutel, põhikirja töörühma liige.

Karola  Velberg

Juhatuse liige alates 2016. aastast,  aktiivne esineja / koolitaja EVÕLi aastakoosolekutel, sügiskonverentsidel ja mõttetalgutel, aga ka väljaspool Eestit (BETA konverents Bulgaarias 2015.a., NBR 2018 konverents Vilniuses), NBR 2016 konverentsi juhtkomitee liige ja konverentsi läbiviija, alates 2019. aastast  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu esindaja Eesti Keelenõukogus.

Ingrid Prees

EVÕLi aktiivne üksikliige alates 2017. aastast, võttis vabatahtlikult oma ülesandeks EVÕLi kodulehe sisulise külje eest vastutamise, EVÕLi  tegevuse kajastaja kodulehel ja Õpetajate Lehes, abi osutamine aastakoosolekute ja sügiskonverentside organiseerimisel, esineja EVÕLi seminaridel / keelte laatadel.

 

EVÕLi Alustalad

Saksa Keele Õpetajate Selts

Juhatuse esimees Kalle Lina

Soome Keele Õpetajate Selts

Juhatuse esimees Kaorla Velberg

Vene Keele Õpetajate Selts

Juhatuse esimees Aleksandra Novaševskaja

Inglise Keele Õpetajate Selts

Juhatuse esimees Erika Puusemp

Rootsi Keele Õpetajate Selts

Juhatuse esimees Kai Sommer

Uued Koostööpartnerid

Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride

kolledž, täiendõppekeskus, haridusuuenduskeskus

Koostöö täiendõppekeskusega alates 2015. aastast (töökoosoleku, EVÕLi 2015.a. sügiskonverentsi läbiviimine, 2016. aastal toimus koostöös TÜ haridusuuenduskeskusega koolitus „Nutiseadmete kasutamine võõrkeeleõppes“.  TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži õppejõud aitavad ellu viia projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ (2017 – 2020)

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste õppejõud osutasid abi NBR 2016 konverentsi läbiviimisel ja on abiks projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ töökoosolekute, teabepäevade ja seminaride läbiviimisel (2017 -2020).

Tallinna Saksa Kultuuriinstituut

Koostööpartner projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ käivitamisel 2017. aastal, abi osutamine infopäevade organiseerimisel ja läbiviimisel saksa keele õpetajatele (2017 -2020).

Prantsuse Instituut Tallinnas

Koostööpartner projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ käivitamisel 2017. aastal, abi osutamine infopäevade organiseerimisel ja  läbiviimisel prantsuse keele õpetajatele (2017 -2020).

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus

Koostööpartner projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ käivitamisel 2017. aastal, abi osutamine infopäevade organiseerimisel ja läbiviimisel inglise keele õpetajatele.

Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste eksamite keskus

Koostööpartner projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ käivitamisel 2017. aastal, abi osutamine infopäevade organiseerimisel ja läbiviimisel inglise keele õpetajatele.

SA Archimedes

EVÕLi sügiskonverentside päevakava rikastamine. Keeleõppe tunnuskirjade kätteandmine EVÕLi sügiskonverentsidel.

 Koostööpartnerid /Toetajad

Kirjastus Allecto

Raamatukauplus Krisostomus

Kirjastus Studium