Tunnuskirjad anti  üle  20. novembril 2021 EVÕLI 7. sügiskonverentsil “Kogemus kõnetab!” 

  • Aasta tegu 2021 – Veebikonverentsi “ Lõimime loovalt!” ettevalmistamine ja läbiviimine 19. märtsil 2021. Täname meeskonna eestvedajat Kati Bakradzet.
  • Aasta tegija 2021 Ingrid Prees – Liidu liikmete omavahelise koostöö edendamine EVÕLi uudiskirja koostajana ning Liidu ja seltside tegevuse nähtavamaks tegemisel.
  • Aasta selts 2021Vene Keele Õpetajate Selts – Seltsi tegevus on 2021. aastal olnud silmapaistev nii  Eestis tervikuna kui seltsi ja EVÕLi siseselt. Seltsil on ühtehoidev ja toimekas juhatus.
  • Aasta koolitaja 2021 – Projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ koolitusmeeskond Tulemusliku töö  eest ESF projekti “Rahvusvaheline keeleeksam“ seminaride läbiviimisel ja kogemuse jagamisel. Kokku viidi läbi 18 infoseminari inglise, saksa ja vene keele õpetajatele ning võõrkeele õppekaval õppivatele üliõpilastele.
  • Aastate panustajaKalle Lina – Tulemusliku tegevuse eest E-koolikoti materjalide looja, tutvustaja ja jagajana, Eesti saksa keele õpetajate seltsi ja õpilasürituste organiseerijana ning seltsi tegevuse tutvustajana.
  • Aastate keeleteguMaša ja Karu kohvik – Kohviku tegevus on hea näide selle kohta, kuidas on võimalik tutvustada vene kultuuri ja äratada huvi vene keele õppimise vastu ning edendada koostööd õpilaste, lapsevanemate ja kogukonna vahel. Täname kohviku tegevuse pikaajalist  juhendajat, Aruküla põhikooli vene keele õpetajat, Leena Mölsi.
  • Aastate keeleõppe edendaja ja toetaja Soome Instituut. Soome Keele Õpetajate Selts. Tallinna Ülikool. Tartu Ülikool – täname aastatepikkuse  tegevuse eest soome keele õppe ja õpetamise edendamisel, edukas koostöös soome keele õpetamisega seotud probleemide lahendamisel ning soome keele õpetajate professionaalse  arengu toetamisel.

Fotod  vt siit