Marika  Peekmann, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse liige 

11. ja 12. juunil toimus Tallinnas, Hestia Hotel Europas Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu laiendatud juhatuse koosolek ning üldkoosolek. Esimesel õhtul toimunud juhatuse koosolekule olid kutsutud juhatuse liikmed ning EVÕLisse kuuluvate seltside-liitude esindajad, teisest päevast said osa kõik huvilised, kes jõudsid enne kohtade täitumist registreeruda.

Laiendatud juhatuse koosolekul arutati seltside tugevusi ning arenguvõimalusi. Kuna EVÕL on katuseorganisatsioon erinevate võõrkeelte õpetajaid koondavatele seltsidele, on EVÕL just nii tugev ja tegus, kui on tema erinevad liikmed. Seltside esindajad tutvustasid SWOT-analüüse oma seltsi kohta, kust selgusid nii seltsi tugevused, arenguvajadused kui ka ohud. Mitu seltsi tõid positiivsena välja tunnustamissüsteemid ja – traditsioonid, samuti koostöö erinevate keeleõpet toetavate organisatsioonidega Eestis, näiteks saatkondade, kultuuriasutuste ning ülikoolidega. Arenguvõimalusi nähakse veel õppematerjalide loomise toetamisel ning materjalide levitamisel. Ehkki õpetajad koostavad palju õppematerjale, ei jõua need tihtipeale laiema publikuni. Kõiki seltse ühendab ka küsimus, kuidas leida juurde liikmeid tegevõpetajate ning üliõpilaste seast. Tõstatati ka küsimus, kuidas saaks koolid ning õppeasutused toetada õpetajate kuulumist aineseltsidesse.

Esimese õhtu võttis kokku Aruküla põhikooli sotsiaalpedagoog Marjanne Mändmets-Tuvike, kes tutvustas osalejatele lähemalt sotsiaalpedagoogi ning kooli tugitöötajate tööd ning andis praktilisi nippe, kuidas tagada õpilaste ning õpetaja enda heaolu koolis.

12.juuni hommikul kinnitas EVÕLi juhatus Ene Petersoni juhtimisel 2020. aasta majandusaasta aruande ning tutvustas järgmise poolaasta plaane. Samuti arutati küsimust, kuidas muuta EVÕLi seisukohad haridusvaldkonna põletavatel teemadel veelgi nähtavamaks. Oluline on sealjuures iga seltsi ning üksikliikme panus.

Ingrid Prees ja Kati Bakradze EVÕLi juhatusest tegid kokkuvõtte haridusühenduste juhtide programmi IV lennus osalemisest. Programm aitas osalejatel luua hea võrgustiku, kuna seal osalesid nii haridusühenduste, sh seltside ja liitude juhatuse liikmed kui ka erinevate maakondade koolijuhid. Tänu programmist saadud ideedele liidu turundamise ja tegevuse nähtavaks muutmise kohta sündis EVÕLi igakuine traditsioon: uudiskiri.

Harald Lepisk andis vaimukas ja tabavas võtmes praktilisi nõuandeid oma akude laadimiseks ning säästmiseks tööpäeva jooksul. Üldkoosoleku lõpetas Tallinna Arte Gümnaasiumi vene keele õpetaja Lilia Bulai läbi viidud töötuba otsimismängu korraldamisest, mille käigus said osavõtjad ka ise Tallinna linna avastama minna.

Toimunud üritus oli järjekordne näide sellest, kuidas koostöö erinevate võõrkeelte õpetajate seltside ning nende liikmete vahel loob uut energiat ja värskeid ideid. Siit ka üleskutse: hea keeleõpetaja, liitu samuti oma aineseltsiga ning räägi kaasa keeleõppe tuleviku kujundamisel!