Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu  (EVÕL) konverents  „Lõimime loovalt“, mis pidi toimuma 27. novembril hotellis Hestia Hotel Europa,  toimub 19. märtsil 2021. Konverentsil antakse üle ka EVÕLi tunnuskirjad. Tunnustatakse liidu liikme või seltsi /liidu tegu/ tegevust, mis on teostatud ajavahemikus 1. novembrist 2019 kuni 1. novembrini 2020.

EVÕLi juhatuse otsusega (protokoll nr 7, 16. november 2020) antakse tunnuskirjad välja järgmistes kategooriates: Aasta  Tegu 2020, Aasta Tegija 2020, Aasta Selts 2020, Aasta Säutsuja 2020, Aasta Koostööpartner 2020, Aasta Üksikliige 2020, Aastate Koolitaja. Tunnuskirja omanikud saavad klaasist meene ja pastapliiatsi.

Aasta Tegija 2020

Kati Bakradze

Juhatuse liige alates 2016. aastast, ideede generaator ja elluviija. Tunnustame tema tegevust võõrkeeleõpetajate liidu igapäevatöö korraldamise ja liidu liikmete omavahelise koostöö edendamise eest ning panust Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse kontaktisikuna koolituste organiseerimisel ja rahvusvahelise teadmise Eestisse vahendamisel. Hindame väga tema omaalgatust, head suhtlemisoskust ja organiseerimisvõimet.

 Aasta Tegu 2020

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu ellu äratamine

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit on hea seisnud selle eest, et kõik liidu katuse all tegutsevad aineühendused oleks hoitud, kaitstud ja jätkusuutlikud. Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit on EVÕLi asutajaliige ja tegutses aktiivselt 15 aastat, kuid viimastel aastatel liidu tegevus soikus. 2020.aastal on alus pandud toimivale liidule, mis hakkab 2021.a. tähistama oma 20. aastapäeva.

Tunnustame Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu uue juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete tegevust liidu tegevuse elluäratamisel.

 Aasta Selts 2020

Eesti Saksa Keele

Õpetajate Selts

Tunnustame seltsi panust Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu tegevuste elluviimisse. Seltsi liikmed on aktiivsed osalejad ja esinejad liidu üritustel. Nad on tutvustanud oma seltsi tegevust EVÕLi kodulehel. Kajastanud EVÕLi üritusi Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi kodulehel ja tegevust seltsi aastakoosolekul ning aidanud kaasa heade mõtete ja kogemuste edastamisele õpetajalt õpetajale 2019.a. sügiskonverentsil ja 2020.a. piirkondlikul koolituspäeval.

 Aasta Säutsuja 2020

Ingrid Prees

Tunnustame teda põhjalike ja sisukate artiklite avaldamise eest liidu kodulehel, Õpetajate Lehes, NBR uudiskirjas ning mahuka töö eest liidu kodulehe artiklite toimetamisel.

Tunnustame ka tema tegevust aktiivse kaasarääkijana eesti keele kui teise keele õpetamise teemadel ning oma kogemuse jagajana EVÕLi üritustel.

Aasta Koostööpartner 2020

Tallinna Saksa Kultuuriinstituut /Goethe Zentrum ja

Goethe Institut Estland

Tunnustame panuse eest projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ elluviimisse ja liidu tegevuse aktiivse toetamise eest.

 Aasta Üksikliige 2020

Ly Leedu

Tunnustame aktiivse osalemise eest Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu tegevuses ja esinemiste eest liidu sügiskonverentsidel ning eesti keele kui teise keele õpetajate koolituspäeval. Tunnustame ka tema tegevust kaasarääkijana eesti keele kui teise keele õpetamise teemadel (sh täiskasvanute õpetamine ning koolitamine) ning oma kogemuse jagajana Õpetajate Lehes.

Aastate Koolitaja

Karola Velberg

Tunnustame tulemusliku töö eest võõrkeeleõpetajate koolitajana ja oma kogemuse jagajana nii Eestis kui väljaspool Eestit aastatel 2016 -2020.