20.aprillil toimus Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi aastakonverents Tartu südalinnas, Tartu Luterliku Peetri Kooli ruumides. Saksa keele õpetajad üle Eesti kogunesid, et saada ideid ja mõtteid, suhelda kolleegidega, jagada kogemusi ning ammutada uusi teadmisi. Selle aasta konverentsi motoks oli „Elu keelelise mitmekesisusega: impulsse edasiseks õppetööks“ („Sprachliche Vielfalt leben: Impulse für den Unterricht von morgen“).

Konverentsi avas muusikalise etteastega Lene Tiinas (Miina Härma Gümnaasiumi õpilane), kes esitas enda poolt kirjutatud laulu „Meie linn!“ (“Unsere Stadt!”). Esmalt sai sõna Kalle Lina, Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi esimees. Talle järgnesid tervitussõnadega Austria Suursaatkonna konsul Eestis Irene Schauer-Larimian ja Tallinna Goethe Instituudi juhataja Conrad Doberauer. Sõna sai ka Sebastian Benten-Achatzi, kes on sellest aastast ametis kui üks paljudest hariduskeskuse nõunikest, kes töötavad väljaspool Saksamaa Liitvabariigi piire. Ta tutvustas enda tööd Eestis ja Tartus.

Aastakonverentsi ühe osana toimus Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi liikmete üldkoosolek. 2023. aasta tegevus- ja finantsaruande kandsid ette juhatuse liikmed Eve Zekker (tegevused õpilastele ja õpetajatele) ja Kalle Lina (finantsaruanne). Otsustati kinnitada seltsi 2023. aasta majandusaasta aruanne.

Selts tunnustas Tartu linna ainesektsiooni oma Frieda-auhinnaga pikaajalise saksa keele populariseerimise ja aktiivse tegutsemise eest.

Enne lõunapausi esinesid plenaarettekannetega Urs Luger „Kirjandus võõrkeeletunnis saksa keele näitel – juba alates A1 keeletasemest?“ („Literatur im DaF-Unterricht – schon ab A1?“, Hueber kirjastus, Austria) ja Marika Peekmann „Saksa keel ja teised võõrkeeled 2023/2024. õppeaastal“ („Deutsch und andere Fremdsprachen im Schuljahr 2023/2024“, Haridus- ja Teadusministeerium).

Müncheni restorani maitsvate toitudega keha kinnitatud, järgnesid erinevad töötoad. Valikus oli kuus töötuba, millest igaüks sai valida kaks. Kirjastuste esindajad tutvustasid uusi õpikuid: „Gute Idee“ ja „Momente“ („Gute Idee(n) – Lehrwerk und Lernstrategien“ ja „Moment(e) mal, es gibt doch die neue Lehrwerksgeneration…“), Urs Luger (Hueber kirjastus, Austria) ning „Prima aktiv” („Prima aktiv” neu gedacht: KI-gestützte Lehransätze für differenziertes und effizientes Deutschlernen“), Ala Vysockaja (Cornelseni kirjastus). Lisaks viisid läbi huvitavad töötoad Margit Laidvee (Tartu Kesklinna Kool) „Tartu tänavakunst ja huvitavad objektid“ („Straßenkunst und interessante Objekte in Tartu“) ning Lara Löser koos Helen Aedlaga (Tallinna Goethe Instituut) „Ägedad prototüübid – leiutamise loominguline protsess saksa keele õppes“ („Ägedad prototüübid – Der kreative Prozess des Erfindens im Deutschunterricht“).

Täname Tartu linna saksa keele õpetajate ainesektsiooni ning Helen Tammelehte ja Kadri Käärdet Tartu Luterlikust Peetri Koolist. Oli tore ja inspireeriv päev saksa keele õpetajatele.

 Juta Laane

 Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts