EESTI SAKSA KEELE ÕPETAJATE SELTS

JUHATUS

Esimees:    
Signe Ilmjärv (Toila Gümnaasium)

Liikmed:     

 • Kalle Lina (Rakvere Gümnaasium)
 • Katre Merilaid (Tallinna Saksa Gümnaasium)
 • Margit Laidvee (Luunja Keskkool)
 • Sirle Jõgi (Tõrva Gümnaasium)
 • Ene Kübarsepp (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)
 • Kristiina Orm (Jõgevamaa Gümnaasium)

LIIKMESKOND: ESÕS-i kuulub 148 saksa keele ja kultuuri kandjat – õpetajatõppejõuduSeltsi tööd juhib 7-liikmeline juhatuskes teeb tihedat koostööd 21 piirkondliku kontaktisikugakes vahendavadinformatsiooni ja kontaktisikute seminaridel omandatut oma piirkonna õpetajatele.

ASUTAMINE

 • Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts on tegutsenud aastast 1992.
 • Alates 1993.a. on ESÕS ka rahvusvahelise saksa keele õpetajate seltsi (IDV) aktiivne liige.
 • ESÕSi juhatuse esimehed on olnud Paul Lääne ja Elle Oruste,  Krista Savitsch, alates 2011 Signe ILmjärv
 • ESÕS on Võõrkeeleõpetajate katusorganisatsiooni asutajaliige.

TEGEVUSE EESMÄRGID

Eesti Saksa keele Õpetajate Seltsi põhikirjas on sõnastatud järgmised eesmärgid:

 • Heategevuslik saksa keele ja saksakeelsete riikide kultuuride propageerimine avalikes huvides.
 • Igakülgne kaasabi saksa keele õpetamisele ja saksa kultuuri tutvustamisele Eestis.
 • Selts ühendab saksa keele õpetajaid, pakkudes neile võimalusi koolitusteks, kogemustevahetuseks ning ühistegevusteks.

TEGEVUSVALDKONNAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

ESÕS annab välja ajakirja “Deutsch in Estland” (DiE), mis ilmus kuni aastani 2009 kaks korda aastas, käesoleval ajal üks kord aastas.

Juhatus korraldab seminare/koosolekuid kontaktisikutele, kes tegutsevad maakondades multiplikaatoritena.

Seltsi kodulehte www.edlv.ee kureerib juhatuse juures tegutsev kolmeliikmeline IT-grupp, kes korraldab regulaarselt ka e-võistlusi õpilastele ning õpetajatele. IT-grupp propageerib interaktiivseidkeeleõppevõimalusi ja koolitab alates  aastast  2010 kolleege on-line-koolitustel. Kodulehel avaldatakse ka õpetajate koostatud õppematerjale. Seltsil on olemas oma  blogi http://edlvblog.wordpress.com/

Traditsiooniline üritus on seltsi aastakonverents, kus igal aastal tunnustatakse aktiivseid seltsi liikmeid tiitlitega “Aasta tegu”, “Aasta tegija”, “Aaastate tegu” ja “Aastate tegija”

Pikajalised traditsioonid on õpetajate suveseminar, mis toimub igal aastal erinevas maakonnas ning saksa keele laager 5.-6.klassi õpilastele.

Iga kahe aasta tagant osaleb arvukalt seltsi liikmeid Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsil. Seltsi liikmed on esindatud ka iga nelja aasta järel toimuval ülemaailmsel saksa keele õpetajate konverentsil

ESÕSi esindajad tegutsevad erinevates komisjonides ja töörühmades: stipendiumikomisjonides, töörühmas Netzwerk Deutsch.

ESÕSi olulised koostööpartnerid ja toetajad on Tallinna Saksa Kultuuriinstituut/Goethe Instituut Tallinnas, SA Innove, HITSA, Saksa Liitvabariigi ja Austria Suursaatkonnad Tallinnas, Šveitsi Suursaatkond Riias, Tallinna Rahvusraamatukogu saksakeelsete maade lugemissaalid, Saksa Välissuhete Ühing, Austria Haridus Kunsti ja Kultuuriministeerium, saksa keele õpetajate seltsid Lätis, Leedus, Soomes. Väga hästi toimibka koostöö Saksa kirjastustega Hueber ning Klett, ning kirjastustega TEA, Allecto, Dialoog.