EESTI ROOTSI KEELE ÕPETAJATE SELTS

JUHATUS

Esimees: 
• Kai Sommer (Jana Trink Erakool, Sütevaka Humanitaargümnaasium)

Liikmed: 
• Kristina Mullamaa (Tartu Ülikool)
• Inna Rosar (Noarootsi Gümnaasium)
• Helina Puksmann (Tallinna Ülikool)

LIIKMESKOND: 
Eesti Rootsi Keele Õpetajate Seltsi kuulub 7.10.2018 seisuga 50 rootsi keelt ja kultuuri armastavat inimest. Seltsi liikmed on valdavalt õpetajad, aga meie hulgas on ka tõlke, tõlkijaid, giide, riigiametnikke, raamatukogutöötajaid ja kultuurisekretäre.

ASUTAMINE
• Eesti Rootsi Keele Õpetajate Selts tegutseb alates 4. aprillist 2003 ja on rootsi keele õpetamisega tegelevate isikute vabatahtlik ühendus, mille tegevus rajaneb demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel

TEGEVUSE EESMÄRGID

Eesti Rootsi Keele Õpetajate Seltsi põhikirjas on sõnastatud järgmised eesmärgid:
• Seltsi liikmete keelelise ja metoodilise enesetäiendamise organiseerimine, seminaride, vestlusringide ja konverentside korraldamine;
• rootsi keelt ja rootsi keelt kõnelevate maade kultuuri käsitleva kirjanduse, informatsiooni ja metoodilise kogemuse kogumine ja vahendamine;
• õppekirjanduse ja -materjalide konkursside korraldamine, rootsi keele õpetajate teadusliku uurimistöö toetamine, materjalide kirjastamise korraldamine;
• kontaktide loomine rootsi keelt ja kultuuri arendavate ja tutvustavate asutustega Eestis ja teistes riikides
• koostöö otsimine ja arendamine keeleõpetajate tegevust toetavate ülemaailmsete organisatsioonide ja teiste riikide rootsi keele õpetajate ühendustega;
• stipendiumide ja preemiate määramine Seltsi liikmetele, samuti kursustele, seminaridele ja konverentsidele suunamine;
• koosolekute, diskussioonide, konverentside, erialaste õppereiside, õpilaskonkursside ning teiste ettevõtmiste organiseerimine, mis on seotud rootsi keele, kirjanduse, kultuuri ja rootsi keele õpetamise metoodikaga.


TEGEVUSVALDKONNAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

Meie seltsi tegevusfookuses on ennekõike rootsi keele ja kultuuri edendamine Eestis. Meie visioon on tõsta rootsi keele õpet rohkem esile ja toetada õpetajaid, kes rootsi keelt ja kultuuri vahendavad. Seisame head selle eest, et võimaldada õpetajatele täiendkoolitusi, et õpetajad oleksid kursis uuemate ja mitmekülgsete õppemeetoditega ja jagame/vahendame infot koolitusvõimaluste kohta. ERKOS teeb koostööd ka lapsevanematega, sest lapsevanemad on need, kes teevad otsuse, mis keelt lapsed koolis õpivad.