“Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi 2011-2017” raames kuulutavad Eesti Instituut ning Haridusja Teadusministeerium välja konkursi eesti keele ja kultuuri lektorite leidmiseks

Ida keelte ja kultuuride instituuti (INALCO) Pariisis,

LviviIvan Franko nimelisse Rahvusülikooli,

ja

Göttingeni Georg Augusti nimelisse Ülikooli

alates 2012.–2013. õppeaastast.

Nõuded lektorile:

vähemalt magistritase humanitaarteadustes (soovitavalt eesti keele erialal);

eesti keele valdamine emakeelena;

ettevalmistus ja kogemus eesti keele kui võõrkeele õpetamiseks ning eesti kultuuri tutvustavate loengute pidamiseks asukohamaa keeles;
 
INALCO-s prantsuse, Lvivi ülikoolis ukraina või vene ning Göttingeni ülikoolis saksa keele oskus.

Eesti Instituut sõlmib lektoriga töölepingu kuni viieks aastaks. Kaks korda aastas korvatakse sõidukulud õpetuskohta ning tagasi.

Konkursil osalemiseks esitada 27. aprilliks 2012 Eesti Instituuti aadressil Suur-Karja 14, 10140 Tallinn ja e-posti aadressile astra.teetlok@estinst.ee järgmised dokumendid:

avaldus;
elulookirjeldus;
motivatsioonikirjeldus;
haridust tõendava dokumendi koopia.

Ümbrikule ja e-kirja teemareale kirjutada märksõna Eesti lektor.

Lähem teave:

http://ekkm.estinst.ee/uudised/

Eesti Instituudist: Astra Teetlok, astra.teetlok@estinst.ee, +372 631 4355
Haridusja Teadusministeeriumist: Andero Adamson, andero.adamson@hm.ee, +372 735 0225