EESTI INGLISE KEELE ÕPETAJATE SELTS

JUHATUS

Esimees : 
Erika Puusemp (Miina Härma Gümnaasium)

Liikmed :
Kati Bakradze (Tallinna Ühisgümnasium)
Ilmar Anvelt 
Merit Harju (Tartu Karlova Kool)
Kristi Jalukse (Lähte Ühisgümnaasium)
Irina Matviitsuk (Interlink MTÜ)
Katrin Saks (TÜ Pärnu Kolledź)

LIIKMESKOND
Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi kuulub 225 inglise keele ja kultuuri kandjat – õpetajat, õppejõudu. Seltsi tööd juhib kaheks aastaks valitav 7-liikmeline juhatus, kes teeb koostööd piirkondlike kontaktisikutega, kes on oma piirkonna aineseltside juhid. Infovahetus seltsi liikmetega toimub seltsi listi ja kodulehe vahendusel.

ASUTAMINE
Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts on tegutsenud aastast 1991.
1992. aastast on vastavalt saadud mandaatidele kuni 20 EIKÕS liiget rahvusvahelise inglise keelt võõrkeelena õpetavate õpetajate liidu /IATEFL) liikmeteks.
Seltsi esimeesteks on olnud Ülle Kurm, Mare Jõul, Carmen Ruus, Juta Hennoste, Leena Punga. Praegu juhib seltsi tegevust Erika Puusemp.

TEGEVUSE EESMÄRGID
Heategevuslik inglise keele ja ingliskeelsete riikide kultuuride propageerimine avalikes huvides.
Igakülgne kaasabi inglise keele õpetamisele kõikides haridusasutustes Eestis.
Selts ühendab inglise õpetajaid, pakkudes neile võimalusi koolitusteks, kogemustevahetuseks ning ühistegevusteks.

TEGEVUSVALDKONNAD
EIKÕS annab välja uudiskirja “OPEN!”, mis ilmub kaks korda aastas vahetult enne seltsi traditsioonilisi üritusi- kahepäevast suvekooli ja sügisest aastakonverentsi. Uudiskiri avaldab artikleid praktiseerivatelt õpetajatelt ja õppejõududelt Eestist ja välismaalt.
Seltsi koduleht www.eate.eeavaldab teateid seltsi tööst, tutvustab toimunud ja plaanis olevaid üritusi, avaldab autorite loal erinevatel üritustel esitatud ettekandeid. Elektrooniliselt saab lugeda ka seltsi uudiskirja, tegutseb seltsi Facebook.
Pikaajalised traditsioonid:
õpetajate suveseminar, mille toimumiskohaks on saanud TÜ Pärnu Kolledž
sügiskonverents Tartus Miina Härma Gümnaasiumis.
maakondades toimuvad mõeldud üritused õpilastele ja õpetajatele iga piirkonna võimalustest ja vajadustest lähtuvalt.
Igal aastal osalevad seltsi esindajaid Inglismaal toimuval nädalasel rahvusvahelise organisatsiooni aastakonverentsil.

KOOSTÖÖPARTNERID
EIKÕSi olulised koostööpartnerid ja toetajad on SA Innove, HITSA, USA Suursaatkond Tallinnas, Suurbritannia Suursaatkond Tallinnas, Haridus ja Teadusministeerium, inglise keele õpetajate seltsid Poolas ja Leedus. Väga hästi toimib ka koostöö kirjastustega ja raamatumüüjatega Allecto, Dialoog, Studium, Krisostomus.
Kodulehekülg: www.eate.ee