Maie Põdramägi


töötab Rakvere Gümnaasiumis saksa keele õpetaja – metoodikuna. M.Põdramägi lõpetas Tartu ülikooli romaani – germaani keelte ja kirjanduse eriala.

Kvalifikatsioon: filoloog, saksa keele õpetaja.

2005. aastal lõpetas ta Saksamaal Hageni Kaugõppeülikoolis kaheaastased Deutschland-studien magistriõpimgud, erialaks saksa keel ja saksa keeleõpetamine.

Magistritöö kirjutas M. Põdramägi projektitööst saksa keele tundides.

Tema projektid on pävinud mitmel korral Euroopa keeleõpperojektide tunnuskirja.


Digipilte kasutatkse õppetöös palju. Soovisin oma teadmisi täiendada ja osalesin aprillis-mais Koolielu e-kursusel.  Koduse tööna koostasin tunnikava digipiltide kasutamiseks õppetöös.  Teemaks valisin kevade.  Loomulikult sobivad tunniteemana ka kõik teised aastaajad.

Lisa 1: Tunnikava „Digifoto im Unterricht“ 

“Frühling in Japan” (Lisa 2)  valmis 11. klassi õpilaste  rühmatööna. Kui ei ole digiaparaati käepärast ja  ei ole aega ega võimalust ise loodusesse minna, siis on võimalik otsida ka internetist temaatilisi fotosid. Õpilased tegidki nii: nad otsisid  fotosid Jaapanist ja  kirjutasid fotode juurde saksakeelsed haikud. Haikude kirjutamisel kasutati sõnaraamatu abi. 

Teise näidisena lisan vahetusõpilase Constanze Merkerti töö, kes õppis YFU programmi raames 2010/11. õppeaastal meie gümnaasiumis. Saksa õpilane avastas sel aastal  Eestimaa kevadet. Ta tegi valiku oma digifotodest, mõtles neile sobivad pealkirjad ja tutvustas  tunnis slaidiesitlust oma  kaaslastele.

Lisa 3Presentation Frühling

Constanze kirjeldas siinset tärkavat loodust ja avaldas oma tundeid ja mõtteid, mis teda kevadel valdavad. Loe Constanze mõtteid Eestimaa looduse kohta.

Lisa 4Frühling auf der Spur text.

Õpilastele ülesanded meeldisid, tagasiside oli positiivne ja sügisel soovitakse teha rühmatööna slaidiesitlust teemadel  “Meenutusi suvest”või ” Märka sügist!”.

Digifotode kasutamine tunnis toob rühma elevust, aitab õpilastel paremini
omandada sõnavara, arendab väljendusoskust ja on sobiv erinevatele vanuseastmetele.