Isiklik kogemus suudab käivitada ka teistes inspireeriva jõu

Aprillis oli meil võimalus viibida Aserbaidžaani pealinnas Bakuus, põhjuseks Khazari ülikoolis meie poolt läbi viidud kahepäevane koolitus aktiivõppemeetoditest võõrkeeletunnis.

Khazari ülikool on esimene eraülikool Aserbaidžaanis, asutatud 1991. Praegusel ajal õpib seal 4000 üliõpilast, väga paljud õppejõud on saanud koolitust Euroopas või Ameerika Ühendriikides. Ülikool pakub kodulehekülje andmetel uuenduslikku läänelikku haridust kõigil tasanditel.

Koolitusel osalejate seas oli nii ülikoolide inglise keele õppejõude kui ka üldhariduskoolide õpetajaid. Nende valmisolek kõike kaasa teha, positiivne suhtumine ja aktiivsus panid meid koolitajatena endast maksimumi andma. Meeldiv oli seegi, et avahommikul oli meid tervitama tulnud Khazari ülikooli rektor isiklikult.

Koolitus nimetusega „Vaikus keeletunnis ei ole alati efektiivne“ pakkus koolitatavatele erinevaid, alateemadeks jaotatud praktilisi meetodeid. Iga alateema puhul tutvustasime mitut erinevat võtet koos läbiviimis- ja hindamisjuhiste ning näidisvahenditega. Osalejail oli koolituse käigus võimalus kõike katsetada ning kogetu põhjal oma vajadustele vastavad aktiivõppemeetodid välja valida, et neid edaspidises töös rakendada.

Napist ajast hoolimata avanes meil võimalus tutvuda ka Bakuuga. Eriti meeldejääv on linn öösel, kui tuhanded LED-tuled kesklinna moodsa arhitektuuriga hoonetel tekitavad muinasjutulise tunde. Vanalinn on hästi kompaktne, ümbritsetud linnamüüriga ning peidab endas romantilisi vaateid ja põnevaid rahvuslikus stiilis kohvikuid. Kaspia kaldal on pikk bulvar, mille ääres võib näha erinevat kuju pügatud põõsaid ning kus on alati rohkearvuliselt jalutajaid. Kaunis ooperi- ja balletiteatris vaatasime balletti linna peamise vaatamisväärsuse Neitsitorniga seotud legendist. Samuti õnnestus kontserdil kuulata aserbaidžaani ühte tuntuimat rahvapilli tarri virtuoosses esituses.

Igati õnnestunud, suurepärase tagasisidega koolitus ning lõunamaine külalislahkus muutsid need päevad meie jaoks unustamatuiks. Koolituse õnnestumisele aitas tõlgi rollis kaasa proua Sänäm Äliyeva, kes on üle kahekümne aasta elanud Eestis.

Koolitus osutus võimalikuks tänu Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskusele ja Aserbaidžaani Suursaatkonnale Tallinnas.

Pilte näeb siit.

Leili Sägi,

Evelin Müüripeal,

EVÕLi üksikliikmed