Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab 31. mail 2011

Rakvere Gümnaasiumis (Rakvere,Vabaduse 1)

Lääne-Virumaa võõrkeeleõpetajate koolituspäev 

Aktiivõppemeetodid keeletunnis:    

praktilisi näpunäiteid igapäevatööks

 

 

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) on võõrkeeleõpetajate katusorganisatsioon. EVÕLiasutamiskoosolek  toimus 5. detsembril  2009.Liidu asutajateks on Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit,  Saksa Keele Õpetajate Selts ja Soome Keele Õpetajate Selts. EVÕL toetab keelelist mitmekesisust ja keeleõpetajate professionaalset arengut, loob oma liikmetele võimalused osalemiseks Euroopa koostööprogrammides/-projektides ja keeleõpetajate võrgustikes, tunnustab Eesti võõrkeeleõpetajate saavutusi ning algatab erinevaid üritusi võõrkeeleõpetajaameti väärtustamiseks, loob võimalused Eesti  võõrkeeleõpetajate parima kogemuse ja saavutuste tutvustamiseks nii Eestis kui väljaspool Eestit. 2011. aastal korraldab EVÕL oma tegevuse tutvustamiseks piirkondlikke koolituspäevi. Esimene koolituspäev Lõuna-Eesti võõrkeeleõpetajatele toimus 1. aprillil  Tartus. Liidu tegevuse kohta saab pikemalt  lugeda liidu koduleheküljel: www.voorkeelteliit.eu

Päevakava:

11.30 -12.00 Registreerimine.
12.00 -12.30 Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit- võõrkeeleõpetajate  katusorganisatsioon.  

Ene Peterson, EVÕLi juhatuse esimees

12.30 – 13.15  Aktiivõppest. Merle Velbo,  Rakvere Gümnaasiumi  eesti keele õpetaja.

13.15-14.00  Õuesõppest.Sirje Tsirkina, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli  vene keele õpetaja.

14.00 -14.30  Kohvipaus

14.30 – 14.50  Vene keele õpetamine Lääne-Virumaal (uurimistöö)

Elina Einholm (11. klassi õpilane)  ja juhendaja õpetaja  Kiira Tormilind,  (Rakvere Gümnaasium)

14.50  – 15.35  Rahvusvahelised projektid saksa keele tundides.

          Constanze Merkert (11. klassi õpilane) ja saksa keele õpetaja Maie Põdramägi (Rakvere Gümnaasium)

15.35 – 16.50  Video ja TV keeleõppe toetajana*

                        Ene Peterson, MA, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži inglise keele  lektor

16.50 -17.00  Koolituspäeva  lõpetamine, osalemistõendite väljastamine.

* Koolitusel osalejad saavad CD Video ja TV keeleõppe toetajana II osa.        (Koostajad D. Joassoone ja E. Peterson).

 

Registreerimine

Registreerimiseks palume täita registreerimisvorm  ja saata see  Ene Petersonile:  ene@peterson.ee

Registreerimise tähtaeg: 25. mai 2011

 

Osalemistasu

Liidu liikmetele tasuta, mitte-liikmetele 3 eurot. Osalemistasu palume

kanda  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu arveldusarvele 10220110734010  SEB  

Need. kes soovivad arvet, palume arve saamiseks pöörduda Ene Petersoni poole.

Osalemistasu laekumise tähtaeg:28. mai 2011

Koolituspäeva läbiviimist toetab  Haridus – ja Teadusministeerium.

Osalejad saavad osalemistõendi.

 

 Oodatud on kõik (võõr)keeleõpetajad!

 

Info: 

Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

                           ene@peterson.ee, mob 53 47 38 36

Maie Põdramägi, Rakvere Gümnaasiumi saksa keele õpetaja,  

Saksa Keele Õpetajate Seltsi liige,maiepodramagi@rakgym.edu.ee