Leili Sägi, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu  juhatuse liige

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu korraline aastakoolek toimus 6. juunil Tallinna Õpetajate Majas. Koosolekul osalesid juhatuse liikmed, nelja aineliidu (Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts, Eesti Soome Keele Õpetajate Selts, Vene Keele Õpetajate Selts) esindajad ning üksikliikmed.

Üllatuskülalisena oli esinema kutsutud Tartu ülikooli Euraasia keelte  lektoraadi juhataja, jaapani keele õpetaja Eri Miyano, kes tutvustas oma õpetajatööd ning selle võlu ja raskusi.

Pärast koosoleku kodukorra kinnitamist sai majandusaasta aruande esitamiseks sõna liidu juhatuse esimees Ene Peterson. Majandusaruanne koosneb tegevusja raamatu-pidamisaruandest. 2013. aasta tegevusaruanne näitab eelkõige heatasemeliste ja võõrkeeleõpetajate seas populaarsete koolituste läbiviimist, aga ka vajalike teabe-päevade ja kollokviumi toimumist ning õpetajatele avanenud erinevaid võimalusi osaleda rahvusvahelistel konverentsidel; lisaks muudki.

Ettekandega „Muutustest õpetaja professionaalse arengu hindamises ja edendamises” esines järgmisena juhatuse liige, õpetaja kutse hindamiskomisjoni liige Leili Sägi.

Ene Peterson kõneles EVÕLi koostöö võimalustest võõrkeeleõpetajate maailma-organisatsiooniga FIPLV ja osalemisest Euroopa Moodsate Keelte Keskuse (ECML, European Centre of Modern Languages) võõrkeeleõpetajate võrgustikke koondavas projektis LACS (Language Associations and Collaborative Support). 22.-23. mail 2014 osales E. PetersonGrazis LACS-projekti seminaril „Empowering Language Networks“. Ta esines seminaril ka Eesti Võõrkeeleõpetajate Liitu tutvustava ettekandega.

EVÕLi liige Tiiu Müür osales aga ECML projekti "Mobility Programmes for Sustainable Plurilingual and Intercultural Learning" seminaril 5.- 7. veebruaril. Aastakoosolekul  tutvustas ta  erinevaid võimalusi osaleda mobiilsusprogrammides.

Seejärel kuulati Evelin Müüripeali ja Leili Sägi visiooni EVÕLI liikmete tunnustamise statuudi kohta. Toimus ühisarutelu, milles tehti ettepanekuid tunnustamise kategooriate kohta. Liikmete tunnustamise statuut valmib augusti lõpuks.

Ene Peterson tutvustas eelseisva tähtsündmuseEVÕLi 5. aastapäeva konverentsi eesmärke. 15.novembril toimuvale konverentsile on muuhulgas kavas kutsuda koolitaja Soomest, kes viib läbi kinesteetilise töötoa. Ene Peterson teavitas osalejaid, et juba septembris 2014 tuleb valida ja kinnitada 2016.a. rahvusvahelist konverentsi ettevalmistav töörühm.

Liidu jätkusuutliku tegevuse kindlustamiseks vajame enam aktiivseid liikmeid, kes tegeleks projektide kirjutamisega. Vaja on kodulehe sisulise külje eest vastutajat ning liiget, kes võtaks enda kanda liidu tegevust tutvustavate materjalide kujundamise.

Vaja on muuta mõtteviisi, tõdes juhatuse esimees Ene Peterson aastakoosoleku lõpetuseks. Liikmete seas peaks valdavaks saama soov omandada uusi oskusi, üksteist toetada ning üksteiselt õppida. See kindlustaks EVÕLi jätkusuutlikkuse.

 

Juuni 2014