Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskiri

„Aasta võõrkeelealane tegu 2020“


Aastatel 2018–2020 on Euroopa Keeleõppe Tunnuskirja eelisteemad koolide avatus ja õpetajate pädevuse arendamine ning keeleoskuse edendamine piirialadel ja piiride üleselt. Eestis on 2020. aastal eelisteemaks ka eesti keele kui teise või võõrkeele õpe ning keeleõpe distantsõppe ajastul.
Taotluse esitajaks võivad olla nimetatud projektiga/algatusega seotud isikud või organisatsioonid. Taotlus esitatakse elektrooniliselt küsimustele vastamise vormis archimedes.ee/euroopa-keeleoppe-tunnuskiri-taotlemine. Taotlusi saab esitada 11. maist kuni 31. maini 2020 (hiliseim saatmise kuupäev).

Lisaks soovitame tutvuda üleeuroopaliste kriteeriumidega meie kodulehel ja tunnuskirja teemaliste videoklippidega.

Lisainfo 6979 212 või made.kirtsi@archimedes.ee

Lugege täpsemalt siit: http://haridus.archimedes.ee/aasta-voorkeelealane-tegu-2020?fbclid=IwAR3rYYfya76hZivmOxRWptI7BSMBYXgNp4a-cFTGk5dF1fh0DijLt5XIIVI