Aastakoosolek algas juhatuse tegevusaruande  2010 – 2012 tutvustamisega. Alustuseks võttis juhatuse esimees Ene Peterson esmalt lühidalt kokku  liidu eelloo 2008-2009. Peatudes EVÕLi eesmärkidel võttis ta luubi alla eelkõige keelelise mitmekesisuse toetamise ning keeleõppe populariseerimise, mis läbib teljena  ka Eesti võõrkeelte strateegiat 2009-2015. Peterson rõhutas, et jõuliselt on kolme aasta jooksul tegeldud just keeleõpetajate professionaalse arengu süsteemse ja järjepideva toetamisega.

Peterson andis üksikasjaliku ülevaate kõigi kolme tegevusaasta olulisematest rahvusvahelise ja kohaliku tähtsusega  konverentsidest, koostööseminaridest, läbirääkimistest  teiste riikide võõrkeeleõpetajate esindajatega, koolitajaid ettevalmistavast  Euroopa keelemapi koolitusest, piirkondlikest ja üleriigilistest koolitustest ja infopäevadest, pedagoogide koostöövõrgustike arendusseminaridest, Euroopa keelepäeva tähistamistest, läbirääkimistest Euroopa keeleõpetajate võrgustiku REAL2 ja rahvusvahelise keeleõpetajate assotsiatsiooni FIPLVi liikmeks astumise küsimustes.

Peterson tõdes, et juhatuse aktiivne ning avatud tegutsemine EVÕLi juhtimisel on toonud tunnustamist nii Euroopa kui rahvusvahelisel tasandil – kuulutakse  REAL2 ning ka FIPLVi liikmeskonda. Tänu sellele on õpetajaile avanenud erinevaid võimalusi osaleda rahvusvahelistel keeleõpetajaile mõeldud üritustel. Hoogustunud on Eesti võõrkeeleõpetajate omavaheline koostöö, mille üheks näiteks võib pidada populaarset  mitme mooduliga  täienduskoolituskursust „ Võõrkeeleõpetaja ja – õpetus uues õppekavas“, mis päädis lõpuseminariga käesoleva aasta märtsikuus. Lõpetuseks tutvustas Peterson EVÕLi ees seisvaid ülesandeid aastaks 2013.

Pärast majandusaasta aruande kuulamist ja kinnitamist otsustati uus juhatus valida üheksaliikmeline. Senised juhatuse liikmed andsid ülevaate oma panusest EVÕLi juhtimisse. Seejärel tutvustas E. Peterson uusi, aineliitude poolt esitatud kandidaate motivatsioonikirjade põhjal. Sõna anti ka kandidaatidele. Avaliku hääletamise teel valiti EVÕLi uude juhatusse  Ene Peterson, Evelin Müüripeal, Terje Kruusimaa, Liina Kink, Larissa Panova, Kirsti Käivarainen, Siiri Kalmus, Leeni Simm ja Leili Sägi.

Värske juhatus valis esimeheks taas Ene Petersoni.

 

Leili Sägi,

EVÕLi juhatuse liige