Euroopa Nüüdiskeelte Keskus (European Centre for Modern Languages ehk lühidalt ECML) loodi 1994. aastal Euroopa Nõukogu ja keskuse liikmesriikide kokkuleppe alusel. Keskusel on 33 liikmesriiki, nende hulgas alates 1995. aastast ka Eesti. Keskus asub Grazi linnas Austrias.

Keskuse eesmärk on edendada innovatsiooni keeleõppes ja õpetamises ning soodustada tõhusa keelealase hariduspoliitika rakendamist. Keskuse 2020.–2023. aasta programm „Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences“ koostati liikmesriikide eelisteemade põhjal ning sisaldab projekte teemadel nagu keelõppe raamdokumendi rakendamine, naaberriikide keelte õpe, digitaalne kirjaoskus, õpetajate pädevuste arendamine, lõimitud aine- ja keeleõpe.

Võõrkeeleõpetajad saavad keskuse tööst osa mitmel erineval moel:

I Infovahetus

Keskuse lehel on võimalik lugeda uudiskirja European Language Gazette (ning seda elektrooniliselt tellida). Samuti leiab uudiseid keskuse kodulehelt, sotsiaalmeedia lehelt ning YouTube’i kanalist.

II Keskuse trükised

Keskuse arendustegevuste ja projektide tulemuseks on materjalid, mida saavad oma töös kasutada poliitikakujundajad, õpetajate koolitajad, õpetajad ja teised keelehuvilised. Materjalidest annab ülevaate trükiste kataloog. Keskuse trükistest on eesti keelde tõlgitud:

  • „Viipekeeled ja Euroopa keeleõppe raamdokument. Ühtsete keeleoskustasemete kirjeldused“ (2016) Vt siit
  • „Töökeel – lühijuhend. Kuidas aidata täiskasvanud sisserändajatel arendada tööalast keeleoskust“ (2019) Vt siit
  • „Salaagendi keeleväljakutsete taskuraamat“ (2019) Vt siit
  • „Euroopa Nõukogu Euroopa Nüüdiskeelte keskuse 25. aastapäeva deklaratsioon“ (2020)

Vt siit

Ettepanekuid täiendavate materjalide tõlkimiseks ootab Eesti esindaja keskuse juures (pille.poiklik@hm.ee).

III Keskuse koolitused ja seminarid

Keskus pakub liikmesriikidele võimalust tellida koolitusi erinevatel teemadel, sh IKT kasutamisest keeleõppes, täiskasvanud uussisserändajate keeleõppe toetamisest, mitmekeelsete ja kultuuridevahelise suhtluse pädevuste arendamisest, keeleoskuse mõõtmisest ja mitmekeelsete klasside toetamisest. Eesti esindaja kaudu saab koolitusi Eestisse tellida.

Lisaks saadab Eesti igal aastal keskuse juures toimuvatele seminaridele 3–4 osalejat. Tulevate seminaride kohta leiab infot keskuse kalendrist ning võimalike seminaride ning neile kandideerimise kohta saab infot Eesti esindaja käest.

IV Euroopa keeltepäeva tähistamine (26. september)

Keskus koordineerib igal aastal Euroopa keeltepäeva tähistamist. Toimuvad sündmused saab sisestada keeltepäeva ametliku kodulehe kalendrisse, kus on lisaks täiendavat infot keeltepäeva tähistamise kohta. Eesti esindaja kaudu saab tellida keskuse meeneid ja postreid.

Eesti esindaja keskuse juures:

Pille Põiklik (pille.poiklik@hm.ee, 735 0223, Munga 18, 50088 Tartu)

Keskuse kontaktisik Eestis:

Kati Bakradze (Kati.bakradze@tyhg.edu.ee)