2.- 3. juuni Võõrkeeleõpetajad said kokku Pärnus

             Juhatuse laiendatud koosolek, aastakoosolek

             Koht: Pärnu, Viiking Spa hotell

Artikkel

EVÕLi 2016.aasta tegevusaruanne.

Katrin Saksa ettekanne

 

30. märts Venekeelse kooli lõpetaja toimetulek ülikoolis ja tööelus

               Piirkondlik Seminar

               Koht:     Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž,

                               Järveküla tee 75, Kohtla Järve 

Kava

 

7. aprill Aktiivõppemeetodid võõrkeeletunnis. Liikumine ja õppimine

               Piirkondlik seminar

               Koht: Tartu, Miina Härma Gümnaasium                        

Kutse

 

21. jaanuar Viljandi võõrkeeleõpetajate ühine koolitusseminar

21. jaanuari 2017 toimus Viljandimaa võõrkeeleõpetajate esimene ühine koolitusseminar projekti „Ühe Mütsi Alla“ käigus. Projekt sai teoks Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Projekti eesmärk on luua võõrkeelte ühine aineliit ning seminar oli koostöö algatuse esimene samm.

Koolituse teemad olid „Innovatiivne keeleõpe klassiruumis“ Ott Ojametsa juhendamisel ning Inspireeriv õpetamine“ Harald Lepiski instrueerimisel.

                                              

https://www.voorkeelteliit.eu/239-inspiratsioon-uhe-mutsi-all