29. oktoobril  2008 toimus Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu eestvedamisel sügiskonverents „Keeled suus- teed lahti!”

Konverents oli Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidule väljakutseks, samas aga vältimatuks ettevõtmiseks. Konverentsi eesmärk oli alustada koostööd võõrkeeleõpetajate aineliitude/-seltside vahel ning erinevaid aineorganisatsioone  kaasates jõuda võõrkeeleõpetajate katusorganisatsiooni loomiseni Eestis. Idee kokku kutsuda Eestis tegutsevad võõrkeeleõpetajate organisatsioonid sai otsustava tõuke kolme aineorganisatsiooni esindaja (Leena Punga, Malle Lingi ja Ene Petersoni) osalemisest rahvusvahelisel konverentsil „Language as a Pathway to a Multilingual Europe” („Keele kaudu mitmekeelsesse Euroopasse”) Vilniuses. Leedu Võõrkeeleõpetajate Assotsiatsiooni initsiatiivil 20.-21. juunil 2008  toimunud konverentsil peeti aru keelelise mitmekesisuse erinevate aspektide üle.

Eesti võõrkeeleõpetajate konverentsil 29. oktoobril  pidas tervituskõne haridusminister Tõnis Lukas.  Krista Kerge (TLÜ) ja Katrin Kern (TÜ)  tutvustasid kokkutulnuile Euroopa keele­õppe raamdokumenti kui Euroo­pa keeleõppeideoloogia alust.

 Plenaarettekandega esines  Soo­me keeleõpetajate liidu (SUKOL) endine president ja praegune nüüdiskeelte õpetajate rahvusvahelise liidu (FIPLV, asutatud 1931 Pariisis) Põhjamaade ja Balti regiooni esimees Raija Airio.  Kõneleja andis põhjaliku ülevaate nimetatud liitude eesmärkidest ja tegevusest, rõhutas koostööst saadavat kasu, milleks on ühtsem ja efektiivsem tegutsemine,  mitmesugused ühisprojektid ning uste avanemine paljudesse võrgustikesse Euroopas ja kogu maailmas. Võõrkeeleõpetajate aineliitude juhtide esinemisi kuulates võis tõdeda, et võõrkeeleõpetajatel on palju ühiseid probleeme, mida saaks üheskoos lahendada.

 

Loe lähemalt:

 

L. Sägi Võõrkeeleõpetajad ühe katuse alla Õpetajate Leht, 21. november 2008

R. Airio plenaarettekanne „Oma riigi aineorganisastioonina rahvusvahelise võrgustiku liikmeks”