IKT integreerimine võõrkeeleõpetuse  ainekavva


17. aprill 2013   14.45 -17.45

24. aprill 2013  14.45 -17.45


Koolituse maht on 8 tundi.

Koolitaja Meeri Sild

Koolitusel näidatakse võimalusi, kuidas vastavalt uue õppekava nõudmistele integreerida IKT-d võõrkeeleõpetuse ainekavva ning seeläbi motiveerida õpilasi võõrkeeli õppima. Koolituse põhirõhk on praktilistel tegevustel. Tutvustatakse võimalusi, kuidas õpetaja saab võõrkeeletundides suunata õpilasi innovatiivsete vahendite kasutamisele.
 

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • loovkirjutamine erinevate veebipõhiste vahenditega
  • esitlused ja animatsioonid võõrkeele tunnis
  • ühiskirjutamisevahendid
  • veebipõhiste testide ja mängude loomine
  • taskuhääling
  • nutitelefon võõrkeeletunnis. 

Koolituse käigus valmib õpetajal veebileht kursuse käigus loodud materjalidega.

 Info ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/244

Tervitades

Elo Allemann
Projektijuht/Project Manager
BCS Koolitus AS