There are no upcoming events at this time.

ESÕS sai 30

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts jõudis oma 30. verstapostini. Seda tähistas selts 28.-29. aprillil konverentsiga Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Juubelikonverentsi motoks oli „Saksa keel kuulub mitmekeelsuse juurde!“. Kohaletulnuid tervitasid Saksa saadik Christiane...

KUTSE – RAHVUSVAHELISTE EKSAMITE INFOSEMINARID

Veebruaris algavad projekti seminarid inglise, saksa, vene ja prantsuse keele õpetajatele ja võõrkeeleõpetaja õppekaval õppivatele üliõpilastele Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) viib läbi ESF projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ (01.10.2017 -30.09.2022), mis annab...

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu TUNNUSKIRJAD 2021

Tunnuskirjad anti  üle  20. novembril 2021 EVÕLI 7. sügiskonverentsil “Kogemus kõnetab!”  Aasta tegu 2021 - Veebikonverentsi “ Lõimime loovalt!” ettevalmistamine ja läbiviimine 19. märtsil 2021. Täname meeskonna eestvedajat Kati Bakradzet. Aasta tegija 2021 - Ingrid...

Sügiskonverentsid kui tõmbenumber

20.novembril 2021 toimus Tallinnas hotellis Hestia Hotel Europa Eesti võõrkeeleõpetajate liidu 7. sügiskonverents „Kogemus kõnetab!“. Sügiskonverentsile tullakse ja sealt lahkutakse särasilmil. Sügiskonverentsidest on saanud Eesti võõrkeeleõpetajate liidu ...