Programmid/projektid

Jooksvad projektid :

Projekti nimi

Sisu

Materjal

Rahvusvaheline keeleeksam

Projekti eesmärk on rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate  toetamine, mille tulemusena suureneb üldhariduse riiklikus õppekavas loetletud keelte (inglise, vene, saksa ja prantsuse keel) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 100ni, kellel on B2, C1 või C2 tasemele vastav keeleoskustase.
   

CertiLingua programm


CertiLingua on Euroopa kvaliteeditunnistus, mis tõendab õppeasutuse lõpetaja kahe võõrkeele oskust B2-keeletasemel, Euroopa pädevusi ja kultuuridevahelisi (rahvusvahelisi) kogemusi. Sertifikaati väljastavad programmiga liitunud riikide piirkondade õppeasutused, mis on esitanud oma haridusministeeriumile taotluse ning saanud akrediteeringu.

 

ERASMUS +: uus Euroopa Komisjoni programm aastateks 2014-2020


2014. aasta jaanuaris käivitas Euroopa Komisjon uue programmi  aastateks 2014 – 2020 - „Erasmus+“. 

 
 


Lõppenud projektid :

Projekti nimi

Sisu

Materjal

VÕÕRKEELEÕPETUS JA –ÕPETAJA UUES ÕPPEKAVAS

ESF meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ raames Euroopa Sotsiaalfondist toetatud projekt
   
 
Moodul I
   
 
Moodul II
   
 
Moodul III
   
 
Moodul IV