Trüki

JUHATUS

 Esimees:       

Leena Punga (Lähte Ühisgümnaasium)

 

Liikmed:      

 

Erika Puusemp (Tartu Miina Härma Gümnaasium)

Ilmar Anvelt (Tartu Ülikool)

Juta Hennoste (Tartu Karlova Kool)

Eva Ojakivi (Elva Gümnaasium)

Tiina Tuuling (Nõo Reaalgümnaasium)

Katrin Saks ( Pärnu Kolledź)

LLIIKMESKOND:

Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi  kuulub 216 inglise keele ja kultuuri kandjatõpetajat, õppejõudu. Seltsi tööd juhib kaheks aastaks valitav 7-liikmeline juhatus, kes teeb koostööd  piirkondlike kontaktisikutega, kes on oma piirkonna aineseltside juhid. Infovahetus seltsi liikmetega toimub seltsi listi ja kodulehe vahendusel.

     ASUTAMINE

TEGEVUSE EESMÄRGID

·         Heategevuslik inglise keele ja ingliskeelsete riikide kultuuride propageerimine avalikes huvides.

·         Igakülgne kaasabi inglise keele õpetamisele kõikides haridusasutustes Eestis.

·         Selts ühendab inglise õpetajaid, pakkudes neile võimalusi koolitusteks, kogemustevahetuseks ning ühistegevusteks.

TEGEVUSVALDKONNAD

EIKÕS annab välja uudiskirja “OPEN!”,  mis ilmub kaks korda aastas vahetult enne seltsi traditsioonilisi üritusi- kahepäevast suvekooli ja sügisest aastakonverentsi. Uudiskiri avaldab artikleid praktiseerivatelt õpetajatelt ja õppejõududelt Eestist ja välismaalt.

Seltsi koduleht www.eate.eeavaldab teateid seltsi tööst, tutvustab toimunud ja plaanis olevaid üritusi, avaldab autorite loal erinevatel üritustel esitatud ettekandeid. Elektrooniliselt saab lugeda ka seltsi uudiskirja, tegutseb seltsi Facebook, English Teaching Forum.

Pikaajalised traditsioonid:

 

·         õpetajate suveseminar, mille toimumiskohaks on saanud Pärnu Kolledž

·         sügiskonverents Tartus Miina Härma Gümnaasiumis.

·         maakondades toimuvad mõeldud üritused õpilastele ja õpetajatele iga piirkonna võimalustest ja vajadustest lähtuvalt.

Igal aastal osalevad  seltsi esindajaid Inglismaal toimuval nädalasel rahvusvahelise organisatsiooni aastakonverentsil.

KOOSTÖÖPARTNERID

EIKÕSi olulised koostööpartnerid ja toetajad on SA Innove, HITSA, USA Suursaatkond Tallinnas, Suurbritannia Suursaatkond Tallinnas, Haridus ja Teadusministeerium, inglise keele õpetajate seltsid Poolas ja Leedus. Väga hästi toimib ka koostöö kirjastustega TEA, Allecto, Dialoog, Studium.

Kodulehekülg: www.eate.ee