Vene Keele Õpetajate Selts

JUHATUS

Esimees:

 • Leena Möls (Aruküla Põhikool)

Liikmed:

 • Irina Moissejenko (Tallinna Ülikool)
 • Galina Noorkõiv (Tallinna Laagna Gümnaasium)
 • Larissa Panova (Kiili Gümnasium)
 • Natalia Tšuikina (Tallinna Ülikool)
 • Olga Tšassova ( Audentese Erakool)
 • Ellen Prunbach (Jõhvi Gümnaasium)

 

LIIKMESKOND: Vene keele Õpetajate Selts on vabatahtlik ühendus kuhu kuuluvad aktiivsed vene keele (võõrkeelena) õpetajad, kõrgkoolide õppejõud, õpikute autoridSeltsi tööd juhib  7-liikmeline juhatus. Seisuga 17.03.2014 on VÕSil 70  liiget. VÕS osales EVÕL algdokumentide väljatöötamisel.

ASUTAMINE

 • Vene Keele Õpetajate Selts on tegutsenud  aastast 1998.
 • Alates 2004.aastastKuulume MAPRYAL-i (Vene keele ja kirjanduse õpetajate rahvusvaheline assotsiatsioon)
 • Alates 1998.a. on juhatuse esimees  olnud Malle Ling, alates 2010 Leena Möls
 • Alates 2012.a. Kuulume EVÕL-i      

TEGEVUSE EESMÄRGID:

Vene  Keele Õpetajate Seltsi põhikirjas on sõnastatud järgmised eesmärgid:

 • luua võimalused ja aidata kaasa oma liikmete erialase kvalifikatsiooni tõstmisele;
 • edendada liikmete kutsealast tegevust;
 • kaitsta nende ühiskondlikke ja kutsealaseid huve;
 • arendada erialaseid kontakte;
 • aidata kaasa vene keele õpetamise metoodika arengule;
 • hoolitseda vene keele õpetamise kvaliteedi ees;
 • teha koostööd koolide õpetajate ühendustega ja teiste õpetajate organisatsioonide ning ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka rahvusvahelises ulatuses;
 • edastada oma liikmetele vene keele õpetamisega  seotud haridusalast informatsiooni.

TEGEVUSVALDKONNAD JA KOOSTÖÖPARTNERID:

Peame seltsi kuulumise peamisteks põhjusteks teiste vene keele õpetajatega suhtlemistkoostöö arendamist, kogemuste vahetamist ja enesetäiendamist.

VÕS-i tegevus aitab esile tuua iga õpetaja kogemused ja teadmised, toetab õpetajaid olukordades, kus oma oskustest jääb puudu. Saame koos käies uusi ideid ning rakendame neid töös oma õpilastega. Koostöö loob kindlustunde, mida tänapäevases kiiresti muutuvas ühiskonnas väga sageli napib. Kaaslaste entusiasm ja elurõõm innustab lähenema oma tööle uuenduslikult. Nii mõnigi vana ja vajalik meetod, saab uue ja õpilastele vastuvõetavama lahenduse kolleegidega suheldes.   

Selts on lähtunud oma töö korraldamisel täiendkoolitusest. Seltsi poolt organiseeritud täiendkoolitust võib liigitada ainealaseks ja kultuuriliseks. VÕS on korraldanud õpilastele üleriigilisi konkursse ja olümpiaade.

Traditsiooniks on saanud üleriigiline  võistlus 7.-8. klasside õpilastele. Huvi selle võistluse vastu on väga suur nii õpilaste, kui õpetajate seas. See valmistab korraldajatele ainult rõõmu ja annab kindlustunnet juurde. Veel toimuvad ka vene keele olümpiaad, iga-aastased ajaloolis- ja kultuuriloolised õppereisid. Uueks traditsiooniks on saanud Vene keele õpetajate päev Tartus, mille kavas on õpetajatöö päevaküsimuste arutelu ning osavõtt rahvusvahelisest kirjandusfestivalist Prima Vista. Võtame osa konverentsidest, seminaridest ja ümarlaudadest. Õppematerjalide väljaandmine Kirjastus „ARGO“ Õppekava töörühm REKK.Õpetaja V järgu kutseomistamise töörühm REKK. Õpetaja-metoodiku ametijärgu omistamineeksperdid HTM. TLÜ Slaavi keelte kateederõppekava. Õpetajatele võimaldatakse osta soodushindadega teatme-, õppe- ja ilukirjandust. Koolitustelt saadavad tõendid lähevad arvesse atesteerimiselMeie selts ühendame ülikoolide õppejõude, õpetajaid, õpikute kirjutajaid ja kirjastajaid, pensionäre.

VÕS-I  olulised koostööpartnerid ja toetajad on:

MAPRYAL, Sankt-Peterburi Ülikool, Moskva Puškini nimeline Vene Keele Riiklik InstituutSankt-Peterburgi kirjastus “Zlatoust”, Helsingi Soome Vene kool, Läti Ülikooli Slaavi keelte osakond Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool,  Tartu Ülikool, REKK– vene keel. Koostööpartnerid Venemaal, Soomes, Poolas, Lätis, Valgevenes, Ukrainas, Slovakkias jne. A.Pushkini Ühing Eestis. Kirjastus „ARGO“

Teeme koostööd erinevates valdkondades:koolitused, konverentsid, õppe-ja kultuurireiside korraldus, uute õpikute tutvustus ning VÕS-i kogumikute kirjastamine, muud ühistegevused. Väliskülalised on esinenud lektoritena seltsi koolitus-päevadel ja konverentsidel.

 

  Täpsemat infot leiate VÕSi kodulehelt: http://vos.ee/