Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Meist

Otsustav samm võõrkeeleõpetajate aineorganisatsioone koondava katusorganisatsiooni loomiseks tehti 29. oktoobril 2008 konverentsil „Keeled suus - teed lahti!“. Konverentsi eesmärk oli alustada koostööd võõrkeeleõpetajate vahel ning erinevaid aine-organisatsioone kaasates jõuda võõrkeeleõpetajate katusorganisatsiooni loomiseni Eestis.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit(EVÕL) asutati 5. detsembril 2009. Asutajaliikmeteks on Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, Saksa Keele Õpetajate Selts ja Soome Keele Õpetajate Selts.

 

Liidu eesmärgid on:

  • keelelise mitmekesisuse toetamine, keeleõppe populariseerimine, võõrkeelte oskuse

väärtustamine ja parandamine;

  • võõrkeeleõpetaja elukutse väärtustamine;
  • keeleõpetaja professionaalse arengu süsteemne ja järjepidev toetamine.

 

Liit edendab liidu liikmete omavahelist koostööd ja teeb koostööd Eesti ja rahvus-vaheliste keeleõpetajate võrgustikega, loob oma liikmetele võimalused Euroopa koostööprogrammides ja -projektides ning keeleõpetajate võrgustikes osalemiseks.

Me pöörame tähelepanu võõrkeeleõpetajate saavutuste ja parima kogemuse tutvustamisele nii Eestis kui ka väljaspool Eestit ja korraldame õpetaja professionaalset arengut toetavaid üritusi ning võõrkeeleõpetaja kutseoskusi ning isiksuslikku arengut toetavaid koolituspäevi ja  kursusi.

Me soovime, et mitmekeelses ja paljukultuurilises maailmas teeksid omavahel koostööd nii suurte kui väikeste keelte õpetajad, sest üheskoos oleme tugevamad, üheskoos on meil rohkem võimalusi. 

Lisad :

 

"Nii sai kõik alguse"

"Võõrkeeleõpetajad ühe katuse alla" - Õpetajate Lehe artikkel

Asutamine

 Soome keele õpetajate seltsi ettekanne

 Saksa keele õpetajate seltsi ettekanne