Trüki

6. juuni „Aastakoosolekul nauditi võõrkeeleõpetajate liidu tegevuse vilju“ EVÕLi astakoosolek

http://www.voorkeelteliit.eu/221-aastakoosolekul-paernus-nauditi-voorkeeleopetajate-liidu-tegevuse-vilju

Ettekanded:

Ene Peterson EVÕLi juhatuse 2014.a. aruanne

Tõnu Tender Miks ühines Eesti CertiLingua programmiga?

Artikkel  Võõrkeeleõpetajad maailmakongressil

EVÕLi sügiskonverentsi eelinfo

2016.a. rahvusvahelise konverentsi eelinfo

Aasatakoosoleku kutse http://www.voorkeelteliit.eu/216-evol-aastakoosolek-2015

21. november „Sügiskonverents viis võõrkeeleõpetajad digiradadele“ EVÕLi sügiskonverents

http://www.voorkeelteliit.eu/226-suegiskonverents-viis-voorkeeleopetajad-digiradadele

Ettekanded/töötoad:

Olga Gerassimenko - Keelekorpused võõrkeeleõppes

Sandra Heidov - Võõrkeeleülesanded eksamite infosüsteemis (EIS)

Leeni Simm - Digimeedia appi! (seriaal, uudised… keeletunnis)

Aile Lehtse & Hille Kruus - Kõnelemisharjutused, mis motiveerivad

Piret Kärtner -Võõrkeeleõpetaja väljakutsed ja võimalused digiajastul

Ilmar Anvelt- Masintõlge- õpetaja sõber või vaenlane?