Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

 

Kuna  koolide täienduskoolituse eelarve vähenes kolmelt protsendilt ühele,  siis on see tekitanud vastakaid arvamusi. Esitame allpool ühe õpetaja arvamuse.

 

Loe edasi: PÄEVATEEMA: TÄIENDKOOLITUS

 

Sisekaitseakadeemia keelekeskus korraldab

Sisekaitseakadeemias  (Kase 61, Tallinn) 

10. mail rahvusvahelise konverentsi

Applying CLIL: Pros and cons

Lõimitud aine- ja keeleõpe : poolt ja vastu 

Ettekanded keeleõpetajatelt Vilniuse Ülikoolist, Läti kaitseväe keeltekoolist, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžist, TTÜ Virumaa Kolledžist, Eesti Maaülikoolist, IT Kolledžist, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist ning Sisekaitseakadeemiast.


Huvilised saavad veel kodulehel konverentsile registreeruda kuni 8.maini.

Osavõtumaks on 25 EUR.

Konverentsi töökeel on inglise keel.

Registreerumine ja päevakava:

http://www.sisekaitse.ee/eass/the-academy/language-center/conference-2013/

IKT integreerimine võõrkeeleõpetuse  ainekavva


17. aprill 2013   14.45 -17.45

24. aprill 2013  14.45 -17.45


Koolituse maht on 8 tundi.

Koolitaja Meeri Sild

Koolitusel näidatakse võimalusi, kuidas vastavalt uue õppekava nõudmistele integreerida IKT-d võõrkeeleõpetuse ainekavva ning seeläbi motiveerida õpilasi võõrkeeli õppima. Koolituse põhirõhk on praktilistel tegevustel. Tutvustatakse võimalusi, kuidas õpetaja saab võõrkeeletundides suunata õpilasi innovatiivsete vahendite kasutamisele.
 

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • loovkirjutamine erinevate veebipõhiste vahenditega
  • esitlused ja animatsioonid võõrkeele tunnis
  • ühiskirjutamisevahendid
  • veebipõhiste testide ja mängude loomine
  • taskuhääling
  • nutitelefon võõrkeeletunnis. 

Koolituse käigus valmib õpetajal veebileht kursuse käigus loodud materjalidega.

 Info ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/244

Tervitades

Elo Allemann
Projektijuht/Project Manager
BCS Koolitus AS

Началась регистрация на «Тотальный диктант», который состоится в Таллинне 6 апреля в 14.00. Мероприятие пройдет в стенах Таллиннского университета, принять участие в нём смогут все желающие.

Зарегистрироваться можно на сайте http://totaldict.ru/cities/tallinn/или по телефону 640 4105.

Loe edasi: Регистрация на Тотальный диктант открыта