Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Institute of Foreign Languages (IFL) of Vytautas Magnus University,
in cooperation with
Language Teachers’ Association of Lithuania (LKPA),

is pleased to announce the 1st call for proposals for
the 5th VMU IFL and the 13th LKPA international conference

The conference aims at bringing together scholars and language education professionals to share their research insights and discuss the issues relevant to the development of individual and societal multilingualism, including language policy, linguistic human rights, plurilingual pedagogy and language education in higher education.

Loe edasi: INVITATION

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit  kutsub Teid osalema
23.-24. novembril 2018  EVÕL 4. sügiskonverentsil

KEEL JA MEEL - LOOVALT JA TEISITI! Kohad on täis!

Vaata uuenenud ajakava ja teese


AEG: 23.- 24. november 2018
KOHT: Hestia Hotel Europa, Tallinn, Paadi 5

EVÕL 4. sügiskonverents keskendub keele õppimise ja õpetamise mittetraditsiooni-liste võimaluste tutvustamisele - kuidas me õpetame ning hindame teisiti muutunud õpikäsituse prismas kui 10- 15 aastat tagasi.


Konverentsi eesmärk on:
• anda ideid õppijate kaasahaaramiseks, koosõppimiseks, loovuse, kriitilise mõtlemise ning iseseisva õppija arendamiseks;
• tutvustada innovaatilisi keeleõppematerjale ja-programme;
• anda häid nippe selleks, kuidas kiirel muutuste ajastul ammutada inspiratsiooni ja õpihuvi ning seda klassiruumi tuua.


Konverentsi esimene ja teine päev algavad plenaarettekannete ja omanäoliste koolide esindajate ettekannetega.


Plenaaresinejad:
Rob Dean (rahvusvaheline koolitaja, Pearson kirjastus, kutseuus!), Harald Lepisk (Victory Trainings OÜ, koolitaja, inspireerija), Kerttu Soans-Tammisto (kirjanik ja maaliõpetaja), Pille Põiklik (HTMi keeleosakonna peaekspert).
Omanäoliste koolide esindajad:
Raine Lindepuu (Gaia koo), Karin Jürisson (Avatud Kool), Kairit Johanson (Aruküla Vaba Waldorfkool).


Loe edasi: SÜGISKONVERENTSI KUTSE

Reedel, 02. novembril kell 10.00 - 17.00 Talllinna Tehnikaülikooli innovatsioonikeskuses Mektory Raja 15-108.
REGISTREERIMINE TALLINNA KOOLITUSELE

Laupäeval, 03. novembril kell 10.00 - 17.00 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses W.Struve 1- Kodavere ruumis.
REGISTREERIMINE TARTU KOOLITUSELE

Registreerimise tähtaeg: 18. oktoober.
Koolitaja: Zeynep Kaptan, Academic & Government Relations Coordinator, ETS Global

Ühepäevane interaktiivne koolitus inglise keele õpetajatele, et aidata tulemuslikult TOEFL testiks valmistuvaid õppureid. Koolitusel pakutakse strateegiaid ja tehnikaid erinevate ülesannetetüüpide õpetamiseks ning soovitatakse õpilasi motiveerivaid tegevusi. Koolitatavad saavad näiteid kõigist neljast TOEFL iBT testi osast: lugemine, kuulamine, kõnelemine ja kirjutamine.
Tehakse selgeks TOEFL testi osade hindamise kriteeriumid ning tutvustatakse õppematerjale (raamatud, online materjalid) jmt.
Kõik kursusel osalejad saavad mahukad materjalid (Propell Workshop Kit) ja testimisfirma ETS sertifikaadi koolituse läbimise kohta.
Koolitus on tasuta.
Päeva jooksul kaks 15-minutilist kohvipausi ja tunniajaline lõuna koolituse toimumispaikade kohvikutes (osaleja enda kulul).

Loe edasi: TOEFL iBT® koolitus inglise keele õpetajatele. Propell Workshop

ESF projekt „ Rahvusvaheline keeleeksam“ nr 2014-2020.1.05.17-0228.

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2017-30.09.2020

Eesti võõrkeeleõpetajate liit (EVÕL) kutsub võõrkeeleõpetajaid osalema projekti infopäevadel Tallinnas, Jõhvis ja Tallinnas
Projekti sihtrühm: võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ning töötavad võõrkeeleõpetajad.

Projekti eesmärk on rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine, mille tulemusena suureneb üldhariduse riiklikus õppekavas loetletud keelte (inglise, vene, saksa ja prantsuse keel) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 100ni, kellel on B2, C1 või C2 tasemele vastav keeleoskustase.

Loe edasi: KUTSE PROJEKTI INFOPÄEVADELE