Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

 

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab

võõrkeeleõpetajate koolituspäeva "Praktikult praktikule" teemal

Aktiivõppe meetodid võõrkeeletunnis

KOHAD ON TÄIS!

 

Kuupäev:28. märts 2014

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli peahoone, aud 140 (Tartu,Ülikooli 18)

Toimumisaeg: 11.00 -17.20

Sihtgrupp: üldhariduskoolide, keeltekoolide, kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste võõrkeeleõpetajad ja  eesti keele kui teise keele õpetajad

 

Loe edasi: KUTSE 28.03.2014

 

Vene Keele Õpetajate Selts tähistas 15.aastapäeva konverentsiga „Vene keel rahvusvahelises haridusruumis“ Tallinnas Õpetajate majas 30.novembril 2013.

VÕS  loodi 1998.aastal. Aineliidu eesmärgiks oli koondada eestikeelsete koolide vene keele õpetajaid, osutada neile igakülgset abi vene keele õpetamisel ja tõsta  vene keele mainet õpilaste seas. Käesoleval ajal võtavad seltsi tööst osa mitte ainult vene keele kui võõrkeele õpetajad, vaid ka venekeelsete koolide õpetajad. Selts on  Rahvusvahelise Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Assotsiooni  ( MAPRYAL) liige. Vene Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esimees on LEENA MÖLS (Aruküla Põhikool).

Loe edasi: Vene Keele Õpetajate Selts tähistas 15. aastapäeva