Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) korraldas 2. ja 3. juunil Pärnus juhatuse laiendatud koosoleku ja aastakoosoleku / seminari, et teha kokkuvõte 2016.a. majandusaastast, kuulata ettekandeid, osaleda töötubades ning seada uusi sihte. 3. juuni seisuga on EVÕLis 626 liiget.

Juhatuse koosolekul kuulati E. Petersoni ülevaadet 2016.a. tegevustest (Vt EVÕLi 2016.aasta tegevusaruanne), Euroopa keeleõppe raamdokumenti puudutavatest arengutest ning uue Eesti keelestrateegia 2018 – 2027 koostamise põhimõtetest ja protsessist.

Aastakoosoleku külalisesinejaks oli Katrin Saks, TÜ õpetajahariduse teadur ja TÜ Pärnu Kolledži keelekeskuse juhataja, kelle esinemine kandis pealkirja „Akadeemiline enese-regulatsioon, selle toetamise vajalikkus ja võimalikkus“. Esineja rõhutas, et eneseregu-latsiooni teema ei ole maailmas uus, kuid Eestis ei ole sellega seni süvitsi tegeletud. Ometi on akadeemilist eneseregulatsiooni oluline teadvustada ning teadlikult toetada, sest enese-regulatiivsed õpioskused on eelduseks täiskasvanu enesejuhtimisele ja elukestva õppija kujunemisele. Ettekandes selgitati olulisimaid mõisteid ning vaadeldi lähemalt, kuidas mõõta ja toetada õppija eneseregulatsioonioskust.

Evelin Müüripeal ja Leili Sägi jagasid muljeid kahepäevaselt koolituselt  Bakuu Khazari

ülikoolis. Koolitus aktiivõppemeetoditest võõrkeeletunnis osutus võimalikuks tänu Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskusele ja Aserbaidžaani Suursaatkonnale Tallinnas. Loe artiklit „Isiklik kogemus suudab käivitada ka teistes inspireeriva jõu“ rubriigis „Kus käisime“.

Elevust tekitas Irina Ševtšenko, Kauksi Põhikooli saksa, inglise ja vene keele õpetaja, töötuba „BeeBot robotid keeletunnis“. Osalejad said teada, et BeeBot on mesimumm-põrandarobot. Kõik soovijad said olla õpilase rollis ja läbi teha erinevaid keeleülesandeid.

Tiiu Müür, Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja, viibis 2016.a. suvel vabatahtliku õpetajana Birmas. Kahe kuu vältel õpetas ta kahele tudengite grupile akadeemilist lugemist ja kirjutamist. T. Müür rõhutas, et kuigi noorte inglise keele tase oli erinev, olid nad motiveeritud, kuna nad olid sihiks seadnud IELTS testi sooritamise, et siis kandideerida mõnda välisülikooli. Huvitavat ettekannet illustreerisid arvukad fotod.

Karola Velberg, OÜ Viendra Koolitus soome keele õpetaja, tutvustas portaali e-koolikott.ee, mis võimaldab kasutada digitaalset õppevara ühes keskkonnas. Portaali kaudu saavad õpetajad kasutada õppematerjale, mis asuvad erinevatel veebilehtedel; kombineerida videoid, mänge, töölehti ja muud õppevara; teha loodud õppekomplektid õpilastele ja kolleegidele kergesti kättesaadavaks.

Ene. Petersoni töötoas „Keelte paabel: kirjutame luuletuse“ tõdeti, et sõnad on mõjuvõimsad. Rühma- ja paaristööna valmisid luuletused nii eesti, inglise, saksa kui ka vene keeles.

Aastakoosolekul arutleti ka selle üle, kuidas haarata EVÕLi tegevusse kaasa noori alustavaid õpetajaid. Traditsioonilise sügiskonverentsi, mis toimub seekord Kohtla-Järvel 24. ja 25. novembril, tähelepanu keskpunktis on 21. sajandi kooli iseärasused ja arenguvõimalused, sh alustava õpetaja toetamise võimalused. Plenaaresinejad on nii Eestist kui väljastpoolt Eestit. Esinema oodatakse ettevõtlike / noorte õpetajate arengut toetavate koolide juhte. Täpsema info edastame septembris.

EVÕL soovib oma liikmetele päikeselist suve.

Uute kohtumisteni sügisel!

 

Ene Peterson

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

 

Lisad:

EVÕLi 2016.aasta tegevusaruanne.

Katrin Saksa ettekanne

Pilte : http://voorkeelteliit.eu/fotogalerii/2-ja-3-juunil-2017-paernus-juhatuse-aastakoosolek

KÜSIMUSTIK

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus (European Centre for Modern Languages, ECML), mis on loodud Euroopa Nõukogu laiendatud osalepinguga 1994. aastal  ja asub Grazis (Austrias), on teeninud selle 34 liikmesriigi keeleõppespetsialiste juba üle 15 aasta. ECML püüab muuta Euroopa keele-õpet paremaks,  toetades Euroopa Nõukogu keeleõppepoliitika rakendamist:

  • keelte õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamise,
  • uuenduslike meetodite propageerimise  ning
  • teadlaste, praktikute ja otsustajate dialoogi arendamise kaudu keeleõppe
Loe edasi: EUROOPA NÜÜDISKEELTE KESKUS

Sihtasutus Archimedes kutsub osalema Euroopa Komisjoni ja Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleõppe tunnuskirja konkursil “Aasta võõrkeelealane tegu 2017″. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid, -festivalid  jm, mis on tulemuslikud ning uuenduslikud ja on innustanud õppima võõrkeeli.

Aasta võõrkeelealane tegu 2017 võib olla tulemuslikult lõppenud rahvusvaheline või kohalik projekt, mis innustas õppima võõrkeeli, oli omapärane ja pakkus uudseid lahendusi. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid jne. Aasta võõrkeelealane tegu võib olla ka festival, õpiring, keelteklubi, võõrkeelte õppimise ja õpetamise teemaline konverents vms – eelkõige need tegevused, mis ei ole seotud formaalse õppetööga.

2017 aasta eelisteemad:

1. Keelerikkad koolid ja klassid: mitmekesisuse väärtustamine koolides

Antud eelisteema keskendub formaalsele õppele üldhariduses, pöörates samas mitmekeelsusele ja keeleõppele tähelepanu ka kutsehariduses. Loe edasi…

2. Keelesõbralik ühiskond — kogemusõpe

Tunnuskirja projektid võiks esile tuua ja toetada tegevusi ja meetmeid, mis edendavad kogemusõpet ja keelesõbraliku ühiskonna arengut. Projektid peaks tutvustama kõigile vanuserühmadele mõeldud uuenduslikke kogemuslikke keeleõppeviise. Loe edasi…

Tunnuskirjale kandideerimine

Taotluse esitajaks võivad olla nimetatud projektiga/algatusega seotud isikud või organisatsioonid. Taotlus esitatakse elektrooniliselt küsimustele vastamise vormis: archimedes.ee/euroopa-keeleoppe-tunnuskiri-taotlemine

Taotlusi saab esitada kuni 11.juunini 2017 (hiliseim saatmise kuupäev).

Lisaks soovitame tutvuda üleeuroopaliste kriteeriumidega meie kodulehel ja tutvuda tunnuskirja teemaliste videoklippidega YouTube’is  https://www.youtube.com/watch?v=oLxfrsbTkoQ

 

Loe pikemalt  siit

Lisainfo 6979 212 või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

20.–21. aprillil toimub Tallinnas Tallink City hotellis (A. Laikmaa 5, Tallinn) töötuba Supporting Multilingual Classrooms, mida korraldab SA Innove koostöös Euroopa Nüüdiskeelte Keskusega.

Töötuba algab 20. aprillil kl 10.00 ning lõppeb 21. aprillil orienteeruvalt kl 15.30.

Töötoa eesmärk on tutvustada õppemeetodeid mitmekeelses ja -kultuurilises klassiruumis. Koolitajad jagavad kogemusi, kuidas väärtustada iga lapse individuaalset keelteoskust ja kultuuritausta.

Töötuba toimub inglise keeles (tõlget ei pakuta), kuna koolitajad on Mercè Bernaus Barcelona Autonoomsest Ülikoolist ning Brigitte Gerber Genfi Ülikoolist. Töötoa ja koolitajate lühitutvustuse leiab SIIT

Ootame osalema keeleõpetajaid (eesti keele teise keelena ja võõrkeele).

Töötoas osalemine on TASUTA.

Kaugelt tulnutel on võimalus ka Tallink City hotellis ööbida, majutuskulud katab Euroopa Nüüdiskeelte Keskus.

Arvestades, et osalejate hulk on piiratud, soovitame võimalikult varakult, kuid hiljemalt 17. aprilliks registreeruda. Täpsema info ja registreerimislink http://www.innove.ee/et/syndmused/multilingual-classrooms.

Euroopa Nüüdiskeelte Keskusest saab lugeda SIIT. Töötoa kohta leiab infot SIIT

Kontaktisik:

Kärt-Katrin Pere

Õppekava- ja metoodikakeskuse peaspetsialist (võõrkeeled ja täiendav keeleõpe)

Tel 735 0665 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.