Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

23. novembril 2017. aastal toimub üheteistkümnendat korda keskkooliõpilastele suunatud tõlkevõistlus Juvenes Translatores.

Võistluse eesmärk on edendada ja tunnustada keeleõpet ning inspireerida noori keelehuvilisi.

Loe edasi: Juvenes Translatores tõlkevõistlus

Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna Virumaa kolledžis toimus 24. augustil seminar „Tõhusad ja mängulised keeleõppe meetodid“. Hommikul jagasid oma häid kogemusi ja toredaid õppemeetodeid kolledži keelekeskuse õppejõud Valentina Limonova, Ingrid Prees ja Kaire Viil. Koolitusel osales 40 õpetajat ning üheskoos prooviti vahvaid töövõtteid:

lõbusaid mänge, piltidega töötamise võimalusi, vestluse aktiveerimise ideid. Jagasime kogemusi, kuidas õpilasi rühmadeks jagada ja tutvustasime tõhusa grupitöö meetodeid.

Loe edasi: Kes tahab teisi õpetada, ei peaks kunagi õppimist lõpetama

8.-9.augustil 2017 toimus Roostal, Noarootsis, haridusühenduste järjekorras teine suveseminar „Kohaolek ja mõju“. Suveseminari eesmärgiks oli keskendumine kohaolekule ja ühenduste mõju hindamisele; lisaks jagati toredaid kogemuslugusid uueneva õpikäsitluse rakendamisest. Paralleelseminar toimus ka E-õppevara ekspertidele. Ürituse korraldas SA Innove koostöös ESF-iga.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatusest osalesid suveseminaril Ene Peterson, Tiiu Müür, Inna Adamson ja Kati Bakradze. Kahepäevasel seminaril oli esindatud 29 aineühendust ühe või kahe esindajaga.

Seminari esimesel päeval esines Jaan Aps ühenduste mõju hindamise teemal. Töö käis aktiivses vormis: rühmatöö, arutelu. Sellel seminaril oli kaks osa. Esimene osa oli institutsioonide mõjust isiku käitumisele ning teisel osal käis arutelu Läti spordialase projekti üle. Küsiti arvamust erinevate valdkondade pedagoogidelt, kuidas näib projektis esitatud tegevus. Lisaks toimus arutelu selle üle, kuidas saaks täiendõpet parendada.

Loe edasi: Muljeid haridusühenduste seminarilt

 

23.- 24. augustil toimub Pärnu Vabakoolis (Noorte väljak 2, Pärnu) koolitus „Koostöised õppemeetodid“.

Koolitaja: Ane Fabricius, koostöiste, CL õppemeetodite teoreetik ja praktik, tunnustatud koolitaja Ollerupi Õpetajate Akadeemia poolt, Taani KonTiki Vabakooli direktor, õpetaja.

Loe täpsemalt SIIT.

REGISTREERI SIIN