Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ (2014-2020.1.05.17-0228)  infopäevad saksa keele õpetajatele toimuvad

  • 10.septembril kell 15.00 – 18.45 Tartus. Täpsem koht teatakse augusti lõpus.
  • 11. septembril kell 15.00 – 18.45 Tallinnas. Tallinna Saksa Kultuuriinstituut, Tolli 2

Projekti sihtrühm: võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ning töötavad võõrkeeleõpetajad.

Loe edasi: KUTSE

Erinevad õppemeetodid humanitaar- ja sotsiaalainetes - eesmärgist refleksioonini

Kui Tahad uuendada oma õppemetoodilist tööriistakasti ja koguda inspiratsiooni uue õppeaasta alguses looduskaunis kohas? Julged katsetada ja arendada kolleegide häid ideid?

Siis oled oodatud 22.–23. augustil Mokko maahotelli http://www.mokko.ee/et-ee ja 18. septembril Tartu ülikooli baaskoolitusele "Erinevad õppemeetodid humanitaar- ja sotsiaalainetes – eesmärgist refleksioonini". Võid tulla ise ja ka koos oma kolleegidega.

Loe edasi: KUTSE

Siret Piirsalu (EVÕL üksikliige, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli elukestva õppe keskuse juhataja)

26.mail 2018 toimus Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) aastakoosolek Tallinnas Lavendel Spa Hotellis. Koosolekul osalesid juhatuse liikmed, üksikliikmed ja liikmesorganisatsioonide esindajad. Päevakorras oli majandusaasta aruande kinnitamine, EVÕL tegevused 2018. aastal ja ka külalisesinejate teemad õpetajatele huvipakkuvatel teemadel.

Päeva alustas Ene Peterson väikese tagasivaatega möödunud aastale, selja taga on järjekordne tegus aasta – sinna mahtusid näiteks uue juhatuse koosoleku läbiviimine Tallinna Ülikoolis, 2017.a. tegevuskava kinnitamine (04.01). Palju tähelepanu pöörati piirkondlike seminaride korraldamisele, toimusid järgmised seminarid: „Venekeelse kooli lõpetaja toimetulek ülikoolis ja tööelus“ (Kohtla-Järvel 30.03) ja „Tõhusad ja mängulised keeleõppe meetodid“ (Kohtla-Järvel 24.08); „Aktiivõppemeetodid keeletunnis“ (Tartus 07.04). Aasta jooksul keskenduti ka CertiLingua (CL) programmi tegevustele, näiteks toimus Eesti esindajate osalemine juhtkomitee kohtumisel Düsseldorfis (27.01), CL koolide akrediteerimiskomisjoni koosolek Tartus (22.02); CertiLingua 2017.a. konverents Tallinnas (21.–22.09). Täpsem info CertiLingua programmi kohta asub http://www.voorkeelteliit.eu/258-certilingua-programm. Liidu juhatuse laiendatud koosoleku ja korraline aastakoosolek viidi läbi Pärnus (02.–03.06). EVÕLi esindajad osalesid ettekannetega BETA-IATEFL rahvusvahelisel konverentsil „Learning and teaching languages: Creating bridges to the futuure“Varnas, Bulgaarias (22.– 25.06). EVÕLi esindajad käisid ka haridusühenduste seminaril Roostal (08.–09.08). Võõrkeeleõpetajate Liidu sügiskonverents „Digiajastu kooli väljakutsed ja võimalused: õppimine, õpetamine ja hindamine“  toimus Kohtla-Järvel (24.–25.11). Toimusid võõrkeelte strateegia juhtrühma seminarid 01.–02. 06 (Tartus), 15.–16.12 (Rakveres). Aasta jooksul on toimus ka Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse trükise toimetamine ja info vahendamine keskusest. Vt Rubriik Euroopa Nüüdiskeelte Keskus EVÕLi kodulehel. Väga tubli saavutus on olnud ESF projekti „ Rahvusvaheline keeleeksam“ ettevalmistavate tegevuste läbiviimine ja projekti käivitamise koosolek toimus Tallinna Ülikoolis 07.12 2018.

Täpsem info http://www.voorkeelteliit.eu/programmidprojektid  

Loe edasi: Rõõm ühistest koostöistest tegevustest

Mitteformaalne koolituskeskus GAME club on loomingulisi, sotsiaalseid ja hariduslikke mänge välja töötanud juba aastast 2006. GAME club meeskonda kuuluvad psühholoog, pedagoog, karjäärinõustaja ja mängude arhitekt. GAME club tegevus on suunatud firmadele, koolidele, eraisikutele ja partneritele.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu sügiskonverentsil 24.11.2017 kuulutati välja aasta parim võõrkeele-alanetegu. Tiitli pälvis koolitusagentuuri GAME club mängulist keeleõpet pakkuvad kursused JUKU ja BARANKA.

Loe artiklit Aasta võõrkeelealane tegu on lastele mängulist keeleõpet pakkuvad kursused siit

Loe edasi: KUTSE