Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

HINDAMINE ÕPPIMISE TOETAMISEKS

Toimumise aeg: 28.-29. september 2011. a
Toimumise koht: Laulasmaa SPA (Keila vald, Harjumaa)

Loe edasi: HARIDUSPEEGEL 2011

Workshop for Teachers of Language and Literature by

Dr. Jason Finn, Teacher and Writer

CREATE AND INSPIRE

Use your Classroom as a Place of Learning not Schooling 

Loe edasi: Kutse