Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit kutsub võõrkeeleõpetajaid aastal 2012 osalema täiendkoolitusprogrammis

VÕÕRKEELEÕPETUS JA –ÕPETAJA

UUES ÕPPEKAVAS 

Registreerimine lõppenud! Kohad on täis.

Täiendkoolitusprogrammi eesmärk on uue õppekava kaudu võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu toetamine ja arendamine kvaliteetsema üldhariduse tagamiseks.

 

Loe edasi: Võõrkeeleõpetus ja - õpetaja uues õppekavas

6. - 7. jaanuaril tulid Tartusse taas kokku  koolitajaid ettevalmistaval kursusel „Euroopa keelemapi viimine õpetajateni“ osalenud võõrkeeleõpetajad.

Kursust alustati 2011.aasta jaanuaris täiskasvanute koolitamise oskuste omandamisega. Põhieesmärgiks oli koolitusmaterjalide väljatöötamine, lisaks omandati oskusi, kuidas tutvustada õpetajatele Euroopa keeleõppe raamdokumenti ja Euroopa keelemappi parimal moel ning  innustada õpetajaid viimast oma õpilastega kasutama.

Loe edasi: Tulevased keelemapikoolitajad said esimesed tuleristsed

4.-5. novembril 2011 toimus Pärnus hotelli Strand konverentsikeskuses seminar võõrkeeleõpetajatele, mis seekord kandis  teemat „Praktikult praktikulemillest räägib uus õppekava?“ Kahte tegusasse päeva mahtus nii kaasamõtlemist nõudvaid ettekandeid kui ka töötubades õpetamiskogemuse jagamist.

Loe edasi: Eesti võõrkeeleõpetajate koostöö üha tiheneb

Erinevaid keeli ja kultuure tutvustav Euroopa keelte päev on muutunud  iga-aastaseks traditsiooniks. Eriti suur rõhk on aastal 2011, mil   tähistame keeltepäeva kümnendat  aastapäeva. 2001.aastal hakati Euroopa Nõukogu algatusel tähistama  Euroopa keelte päeva  kõigis EN kuuluvates riikides.

Loe edasi: Euroopa keeltepäeva 10. aastapäeva tähistamisest: