Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Koolitusprogrammi "Võõrkeeleõpetaja ja - õpetus uues õppekavas" raames valmib iga osaleja poolt 6 õppematerjali ja 1 projektõppekava, mis on seotud uue õppekava temaatika. I mooduli lõpus antud kodune töö on osalejatel esitatud.
Loe edasi: KODUTÖÖ "VÕÕRKEELEÕPETAJA JA - ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS"

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldas  ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames 15. - 16. juunil 2012 Pärnus Viiking Spa hotelli konverentsikeskuses  täiendkoolitusprogrammi VÕÕRKEELEÕPETAJA JA - ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS II mooduli seminari

Seminari ettekanded keskendusid IKT kasutamise võimalustele õppetöös ja õppeainetevahelisele lõimingule projektõppe kaudu

Päevakava

Ettekannete teesid

Ettekanded  :

SA Innove juhitava ESF programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsioonitõstmine 2008-2014" raames osalesid Eesti üldhariduskoolide ja kutsehariduskoolide võõrkeeleõpetajad õppereisil Manchesteri. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu esindajana osales õppereisil Krista Savitsch (EVÕLi juhatuse liige, Tabasalu  Ühisgümnaasiumi saksa keele õpetaja).  Saksa Keele Õpetajate Seltsi esindajana osales Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi saksa keele õpetaja Marika Kangro.

Nende muljetest lugege siit.

Põhjaliku kokkuvõtte õppereisist tegi Natali Happonen, kes kuulub Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liitu. Kokkuvõtet saab lugeda siit.


Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab

ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme

“Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames

 

15. - 16. juunil 2012 Pärnus

Viiking Spa hotelli konverentsikeskuses

(Sadama 15)

täiendkoolitusprogrammi

„VÕÕRKEELEÕPETAJA JA  VÕÕRKEELEÕPETUS

UUES ÕPPEKAVAS“

 II mooduli koolituspäevad

 

Täiendkoolitusprogrammi eesmärk on uue õppekava kaudu võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu toetamine ja arendamine kvaliteetsema üldhariduse tagamiseks.

Vaata : Ajakava