Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Riias toimus 27.-29.aprillini eTwinningu seminar vene keele õpetajatele.eTwinningut koordineerib Tiigrihüppe Sihtasutus.Koolituse töökeeleks  oli vene keel. Seminarist võttis  osa 37 vene keele õpetajat Poolast, Prantsusmaalt, Slovakkiast, Tsehhist, Eestist, Lätist ja Leedust. Seminaril tutvustati arvutipõhist töökeskkonda TwinSpace.  Eestist sai osaleda neli vene keele õpetajat. Tore oli kohtuda kolleegidega, kes õpetavad sama ainet. Läbi erinevate rolllimängude saime kiiresti omavahel tuttavaks....

edasi saab lugeda siit.

Külasta ka PILDIGALERIID.

8.-9. augustil 2012 toimuvad Pedagoogide Ühenduste Ülesed Koostööpäevad (PÜÜK) (töökogemuslikud päevad teadmiste vahetamiseks ning tegevusele innustamiseks). 

Loe edasi: ÜHENDUSED ÜLETAVAD TAAS KORD PIIRE

 

Einladung zur Internationalen Tagung
Das Europäische Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung:
Erfahrungen und Perspektiven

Zeit: 6. Juli, 10.30 – 7. Juli 2012, 15.30
Ort: Europäisches Fremdsprachenzentrum (EFSZ) , Nikolaiplatz 4, 8010 Graz'

täpsem info SIIN

 

Invitation to the International Conference
The European Portfolio for Student Teachers of Languages:
Experiences and Perspectives

Dates: 6. July, 10.30 – 7. July 2012, 15.30
Place: European Centre for Modern Languages (ECML), Nikolaiplatz 4, 8010 Graz, Austria

 

täpsem info SIIN

2.märtsil toimus Tallinnas Õpetajate Majas võõrkeeleõpetajate aineühenduste esindajate ning haridusministeeriumi ja eksamikeskuse spetsialistide ümarlaud teemal „Uus õppekava ja võõrkeele riigieksam“.

Loe edasi: Võõrkeelte aineühenduste ümarlaual oodati selgust riigieksami tulevikust