Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Eestis hakatakse 2014. a gümnaasiumi võõrkeele riigieksamina kasutama prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelisi eksameid.

Loe edasi: Vene keele riigieksam uutmoodi: miks ja kuidas?

 

 

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab

ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme

“Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames

21.-22. septembril 2012 Pärnus

hotelli Strand konverentsikeskuses

(A.H. Tammsaare pst 35)

täiendkoolitusprogrammi

„VÕÕRKEELEÕPETAJA JA VÕÕRKEELEÕPETUS  UUES ÕPPEKAVAS“

III mooduli koolituspäevad

Täiendkoolitusprogrammi eesmärk on uue õppekava kaudu võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu toetamine ja arendamine kvaliteetsema üldhariduse tagamiseks.

Vaata : Ajakava

Sadakond üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste pedagoogi kogunes kaheks päevaks Harjumaale Nelijärve puhkekeskusesse, et pidada teist koostööpäeva  „Lõiming õppeainetes“. Teadupärast on lõimingu eesmärgiks  pakkuda õpilastele motiveeritud õppimist, seostada teadmisi õpilasest ja tema huvidest lähtuvalt ning soodustada sellega aktiivsust. Peab kohe märkima, et tegu oli täies mahus töökogemuslike  päevadega teadmiste vahetamiseks ning õpetajate tegevusele innustamiseks.

Loe edasi: Pedagoogide ühenduste ülesed koostööpäevad Nelijärvel 8.-9.augustil