Trüki

CertiLingua on Euroopa kvaliteeditunnistus, mis tõendab õppeasutuse lõpetaja kahe võõrkeele oskust B2-keeletasemel, Euroopa pädevusi ja kultuuridevahelisi (rahvusvahelisi) kogemusi. Sertifikaati väljastavad programmiga liitunud riikide piirkondade õppeasutused, mis on esitanud oma haridusministeeriumile taotluse ning saanud akrediteeringu.

Akrediteeritud üldharidus- ja kutsekoolides:

CertiLingua algatajaks on Saksa liidumaad Põhja-Rein-Vestfaal ja Alam-Saksimaa. Programmi sertifikaatide väljastamine algas aastal 2008.

Eesti ühines CertiLingua võrgustiku programmiga 28. augustil 2014. aastal, kui haridus- ja teadusminister allkirjastas CertiLingua memorandumi, millega tunnustas programmi põhimõtteid. Haridus- ja teadusministeeriumi juurde on 2015. aasta algul moodustatud akrediteerimiskomisjon. Programmi katsetamiseks on akrediteeritud Tartu Annelinna gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium ning Viljandi gümnaasium.

Kui programm osutub edukaks, siis võivad 2018. aastast alates programmiga ühineda ka teised asjast huvitatud koolid.

Akrediteerimise tingimused:

Aastakonverentsid

2017

Tallinn

2016

Linz

2015

Düsseldorf

2014

Milano

2013

Lille

2012

Helsinki

2011

Berlin

2010

Eupen

2009

Eltville

2008

Bad Hofgastein

2007

Düsseldorf

 

VIITED

 

CertiLingua programm   http://www.certilingua.net/

 

CertiLingua programmi liikmesriigid ja koolid

                                   http://www.certilingua.net/?page_id=236

CertiLingua memorandum

                      https://www.hm.ee/sites/default/files/cl_memorandum_allkirjastatud.pdf

HTMi käskkiri akrediteerimiskomisjoni, tingimuste ja taotlusvormi kohta

                        https://www.hm.ee/sites/default/files/cl_kk_55_09022015.pdf

LISALUGEMIST

 

Võõrkeelte õpe Eestis: CertiLingua programm

                       https://www.hm.ee/et/tegevused/keeled/voorkeelte-ope-eestis

 

CertiLingua sertifikaat – Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

https://kjpg.tartu.ee/est/dokumendid/protsessijuhendid/Certilingua/?

 

CertiLingua sertifikaat- Viljandi Gümnaasium

http://www.viljandigymnaasium.edu.ee/kodu/index.php/775-certilingua-sertifikaat

Kolm Eesti kooli saavad õiguse anda õpilastele CertiLingua tunnistus. 2015. Õpetajate Leht, 25. juuni http://opleht.ee/2015/06/kolm-eesti-kooli-saavad-oiguse-anda-opilastele-certilingua-tunnistus/

 

Pärismaa, S. 2016. CertiLingua sertifikaat annab võõrsil konkurentsieelise. Õpetajate Leht, 15. jaanuar. http://opleht.ee/2016/01/certilingua-sertifikaat-annab-voorsil-konkurentsieelise/

 

Tender, T. 2015. CertiLingua programm: 2x B2+LAK ...Õpetajate Leht, 12. juuni.

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=opetajateleht20150612.2.9.4

 

Tender, T. 2015. Miks ühines Eesti CertiLingua programmiga? 6. juuni. Ettekanne eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu aastakoosolekul. http://www.voorkeelteliit.eu/?start=16