Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

ERASMUS +: uus Euroopa Komisjoni programm aastateks 2014-2020

2014. aasta jaanuaris käivitas Euroopa Komisjon uue programmi  aastatkes 2014 – 2020 - „Erasmus+“. 

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid viidi ühise katuse alla ja liideti juurde spordiprogramm.

Täpsem info on kättesaadav esialgu  ainult inglise keeles. Loe siit.

Info koolituste kohta:

New In Service Training Courses for  teachers! 2014 -2020 (pdf)

„Erasmus+: Grundtvig“ meetme 1:  õpiränne taotluse kirjutamise seminar –

             Registreeruda on võimalik kuni 24. veebruar 2014 (kl.12:00alljärgneva ankeedi kaudu:

              http://archimedes.ee/erasmus-grundtvig-meetme-1-opiranne-taotluse-kirjutamise-seminar/