Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Vene Keele Õpetajate Selts

JUHATUS

Esimees: Aleksandra Kadinets
Liikmed: Leena Möls, Natalia Tšuikina, Larissa Panova, Lilia Bulai, Eva Viidemann, Jelena Panfilova
Aadress: Nõmme tee 32 Tallinn 13426
Koduleht: https://www.rki.ee/

LIIKMESKOND:
Vene keele Õpetajate Selts on vabatahtlik ühendus, kuhu kuuluvad aktiivsed vene keele (võõrkeelena) õpetajad, kõrgkoolide õppejõud, õpikute autorid. Seltsi tööd juhib 7-liikmeline juhatus. .2018.a. on VÕSil 76 liiget.

ASUTAMINE:
 Vene Keele Õpetajate Selts on tegutsenud aastast 1998.
 Alates 2004.aastast kuulume MAPRYAL-i (Vene keele ja kirjanduse õpetajate rahvusvaheline assotsiatsioon)
 Alates 1998.a. on juhatuse esimees olnud Malle Ling, alates 2010.a. Leena Möls, alates 2018.astast Aleksandra Kadinets
 2012. aastal astus VÕS Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liikmeks.

TEGEVUSE EESMÄRGID:
 luua võimalused ja aidata kaasa oma liikmete erialase kvalifikatsiooni tõstmisele;
 edendada liikmete kutsealast tegevust;
 kaitsta nende ühiskondlikke ja kutsealaseid huve;
 arendada erialaseid kontakte;
 aidata kaasa vene keele õpetamise metoodika arengule;
 hoolitseda vene keele õpetamise kvaliteedi eest;
 teha koostööd koolide õpetajate ühendustega ja teiste õpetajate organisatsioonide ning ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka rahvusvahelises ulatuses;
 edastada oma liikmetele vene keele õpetamisega seotud haridusalast informatsiooni.

MEIE KOOSTÖÖPARTNERID ON:
МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы)
Санкт-Петербургский государственный университет
Государственный институт русского языка им.Пушкина (Москва)
Учебно-издательский центр «Златоуст» (Санкт-Петербург)
Финско-русская школа (Хельсинки)
Латвийский университет
TLÜ Humanitaarinstituut
Tartu Ülikool
SA Innove
Пушкинское общество Эстонии
Kirjastus «ARGO“
Tallinna Linnavalitsus
EVÕL (Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit)