Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Tallinna Ülikooli tõlkekoolituse osakond ootab keelehuvilisi kandideerima
alates 27. juunist 12-le tasuta kohale suulise tõlke eriala magistriprogrammis.

Õppima oodatakse inimesi, kellel on huvi suulise tõlke vastu,
bakalaureusekraad mis tahes erialal ja väga hea suuline väljendusoskus ning
analüüsivõime. Eriala valmistab ette kõrge kvalifikatsiooniga tõlke, kes on
pädevad töötama professionaalsete tõlkide meeskonnas nii Eestis kui ka
rahvusvahelistes organisatsioonides, eelkõige Euroopa Liidu erinevates
tõlketeenistustes.
 

Lisa info SIIN.