Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Algamas on Tartu Ülikooli kursus ” Ilukirjanduse tõlkimine “

2014. aasta esimestel kuudel toimub Tartu Ülikooli talveülikool „Vaim ja inspiratsioon“, mis mõeldud kõigile, kel soovi ja tahet ennast erialaselt täiendada või avardada silmaringi.

Soovitame neile, kes tegelevad ilukirjanduse tõlkimisega või soovivad sellega hakata tegelema põhjalikumalt, kursust (enam infot ja registreerumine kursuse nimele klikkides): Ilukirjanduse tõlkimine

6.-7. veebruar, Tartu

Õppejõud: Kersti Unt, Tartu Ülikooli õppejõud ja koolitaja, tõlkija aastast 1978

Kursuse eesmärgiks on tutvustada ilukirjanduse tõlkimise spetsiifikat ja

probleemistikku praktiliste näidete varal ja ka teoreetiliselt.

Kursuse hind: 132 €

Maht: 1 EAP (26h)


Kursuse sisu:


- Ilukirjanduse tõlkimisega seonduvad seisukohad ja praktika olulisus.

- Nö. "tõlkija lõkse" ohtralt sisaldava teksti tõlkimine.

- tõlkevariantide arutelu ja parima leidmine.Tartu Ülikooli talveülikooli tervikpakkumine www.ut.ee/talveulikool

Registreeru koolitusele siin.