Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri

Ilmunud on õpetajate võrgustikutöö Uudiskiri nr 3. Seekordne number kajastab jõuliselt suvekoole ja suveseminare, kus õpetajad enne uue õppeaasta algust teadmisi täiendasid, ideid ja mõtteid kogusid ning meeleolukaid hetki veetsid.

Parima praktika rubriik tutvustab õppimisvõimalusi Comeniuse programmi kaudu ning kriketimängu kogemust koolis.

Tunnustussüsteem „Eestimaa õpib ja tänab“kutsub esitama väärikaid kandidaate.

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tutvustab oma töid-tegemisi, samuti MTÜ Hea Algus.Uudiskiri ilmub programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames. Programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Uudiskirja saab lugeda siit: http://www.ekk.edu.ee/opetajale/uudiskiri-3