Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Seminar

 

Einladung zur Internationalen Tagung
Das Europäische Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung:
Erfahrungen und Perspektiven

Zeit: 6. Juli, 10.30 – 7. Juli 2012, 15.30
Ort: Europäisches Fremdsprachenzentrum (EFSZ) , Nikolaiplatz 4, 8010 Graz'

täpsem info SIIN

 

Invitation to the International Conference
The European Portfolio for Student Teachers of Languages:
Experiences and Perspectives

Dates: 6. July, 10.30 – 7. July 2012, 15.30
Place: European Centre for Modern Languages (ECML), Nikolaiplatz 4, 8010 Graz, Austria

 

täpsem info SIIN